Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Børn skal ikke kunne skifte køn

Det biologiske køn skal være bærende i vores samfund, men det betyder ikke, at vi ikke skal udvise større rummelighed over for personer, der afviger fra idealet. Skal børn kunne vælge at skifte køn efter deres ønske og oplevede køn, så de kan få et nyt CPR-nummer mv.? Det kaldes for juridisk kønsskifte og overvejes af […]

Fornuftigt at begrænse adgangen til fuld børnecheck

Regeringen ønsker fremover kun at give fuld børnecheck til de to første børn. Et helt rigtigt princip. Der bør kun være halv check til barn nummer tre, og så ingen støtte til barn nummer fire og opad. Vi mangler ikke børn i Danmark. Vi er samlet set ved at være for mange. Forslaget vil især […]

Drop au pair-ordning: Lad os igen få unge til at tage et år i huset

GRUNDLÆGGENDE er det ikke sundt og godt for et land at have visse jobs, der udbydes på vilkår, så landets egne borgere ikke ønsker at varetage disse opgaver. Der vil så være tale om vigtige systemfejl, som landets politikere burde rette op på. Dette gælder, hvad enten vi for eksempel taler om jordbærplukning, rengøring, pasning […]

Tvangsgiftede asylbørn skal ikke bo sammen

Pigernes tarv. Nej til knæfald for kultur, hvor unge piger er familiens ejendom. Dansk Folkeparti vil fremsætte et forslag om, at migrant- og flygtningeægtepar, der kommer til Danmark, hvor den ene er mindreårig, altid skal adskilles, indtil begge er over 18 år.  Det er klart et politisk spørgsmål. Og derfor er det netop helt rigtigt, […]

En palæstinenserven må sige fra over for Hamas

MELLEMØSTEN: Mange palæstinenservenner her i landet og i Europa i det hele taget har ikke indset, at Hamas er palæstinensernes værste fjende. I den arabiske verden er man begyndt at forstå det, og Hamas har mistet megen opbakning. af Lene Kattrup Dyrlæge og bestyrelsesmedlem af Dansk-israelsk Selskab

Kun på hospitalet – og på mænd over 18 (Omskæring)

Omskæring af drenge er ikke et banalt og ukompliceret indgreb. Der har været 65 anmeldelser om patientskader fra 1996 til 2012. Alene Skejby Sygehus har årligt tre til fire tilfælde af alvorlige problemer efter religiøs omskæring, men sygehuset gør opmærksom på, at mindre problemer som blødninger og infektioner nok behandles hos egen læge måske ikke […]

Omskæring bør kun tillades på voksne

Er omskæring af små drenge et overgreb? For at finde frem til svaret, må vi starte med at spørge om indgrebet er banalt og ubetydeligt, samt om der kan tilstøde komplikationer under operationen eller efterfølgende. Der må her svares henholdsvis nej og ja.

Omskæring kan ikke gøres om

OMSKÆRING af drengebørn er et uafvendeligt indgreb. Hvis drengen senere fortryder, hvad enten det skyldes, at han måske ikke kan forlige sig med den kulturelle og/eller religiøse identitet, omskæringen symboliserer, eller det er, fordi han har fysiske eller psykiske men, så er der ingen fortrydelsesret.

keep looking »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver