Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Drop au pair-ordning: Lad os igen få unge til at tage et år i huset

9. september 2017

GRUNDLÆGGENDE er det ikke sundt og godt for et land at have visse jobs, der udbydes på vilkår, så landets egne borgere ikke ønsker at varetage disse opgaver. Der vil så være tale om vigtige systemfejl, som landets politikere burde rette op på.

Dette gælder, hvad enten vi for eksempel taler om jordbærplukning, rengøring, pasning af ældre på vores plejehjem, sosu-lignende opgaver i hjemmet eller det at have en ung pige/mand i huset, som i dag er blevet til au pair med unge piger (mødre) fra udlandet.Hvad det sidste angår, var det før i tiden muligt at få et ungt menneske til at hjælpe den travle familie i et år eller to, fordi der var en ordning, hvor den unge i dette job kunne samle værdifulde point til forskellige videregående uddannelser. Lønnen var ikke fyrstelig, men det gav enormt mange unge en meningsfuld dannende/uddannende og god start på voksen- og arbejdslivet samtidig med, at det hjalp mange familier. Selv blev jeg enlig mor lige inden fødslen af nummer to barn. Takket være fantastisk gode unge mennesker, som jeg ansatte som fuldtidshjælp i huset med løn, kost og logi, gik det uhyre godt. Jeg er fuld af taknemmelighed for, at det var muligt.

DER MÅTTE FRA MIN SIDE gøres meget ud af det, men det gjorde jeg. Med meget vejledning og oplæring, gode, ordnede forhold og ikke mindst altid fri til tiden og så videre. En del af dem har jeg fulgt siden, og de har selv givet udtryk for, at det var en god start på voksenlivet for dem, samt at de erfarede, at de også stod markant bedre rustet, da de selv senere stiftede familie, og især da de for første gang stod med et nyfødt barn i favnen.

Uden denne mulighed for mig og min familie, som samfundet dengang understøttede, men som stort set ikke findes i dag for almindelige mennesker, havde jeg ikke klaret mit liv som enlig og selvstændig erhvervsdrivende og senere ansat i et ret krævende job. Jeg er også overbevist om, at mine to børn ikke var blevet så flittige, socialt velfungerende og harmoniske mennesker, som tilfældet er.

I FORHOLD TIL au pair-ordningen og den debat, der netop har været her i avisen mellem forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V) og FOA-formand Dennis Kristensen, er jeg på den sidstes side. Disse unge kvinder har jo ofte børn i hjemlandet, som de af nød må forlade. Det forekommer mig uetisk, at vi støtter dette på den måde, vi gør.

Søren Pind ser dem, så vidt jeg kan forstå, primært som importeret arbejdskraft, men det er jo mennesker, vi taler om. Og der er børn, der savner deres mødre. Jeg synes, vi skal åbne for et system, så det igen bliver attraktivt for de unge at kunne tage et år i huset. Ved for eksempel at give fradrag for familierne og en vis lempet beskatning for den unge i et eller to år, når familierne har mindre børn kombineret med et pointsystem, så den unge lettere kan komme ind på uddannelser som sygeplejerske, pædagog, læreruddannelsen med mere. Hvor de opgaver, man har som ung i huset, giver en god viden og baggrund.

Vi bør nok i det hele taget tænke på vor børnefamilier og opprioritere værdien af husligt arbejde samt det at passe børn i hjemmet, for det er jo uhyre væsentligt og værdifuldt arbejde. Det er endvidere en fordel at give familierne valgmuligheder, så man kan indrette sig i forhold til behov og ønsker samt ikke mindst forældrenes erhvervsarbejde.

Jeg og mine nu voksne børn tænker stadig med taknemmelighed på de utroligt gode unge mennesker, vi var så heldige at have, som ofte voksede enormt meget med jobbet i løbet af det år, de var hos os. Samtidig med at børnene stortrivedes.

 

Lene Kattrup 9. september 2017 i Kristeligt Dagblad

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/drop-au-pair-ordning.-lad-os-igen-faa-unge-til-tage-et-aar-i-huset

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver