Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

En stor del af vores politikere lider af religionsfarveblindhed

Religioner er forskellige, som ideologier er. Vi må kunne skelne mellem politiske ideologier – især totalitære politiske ideologier – og religion. Tænk, hvis nazismen, der faktisk havde visse religiøse træk, havde iklædt sig en religiøs beskyttende kåbe. På Facebook stod for nylig: »Jeg håber sandelig, at alle os, som ikke har brug for religiøse krykker, […]

Er danske muslimer demokratisk dannede?

Man behøver ikke være demokrat, fordi man stemmer, måske ønsker man bare at gøre brug af sin ret. Fathi El-Abed skrev (JP 13/6), at det på grund af den markante stigning i stemmeprocenten i de muslimsk dominerede boligområder nu må anses for at være modbevist, at der er særlige problemer med demokratisk dannelse og/eller sindelag blandt […]

Demokratiets åndenød

Det var ikke gode resultater, præsident Obama efterlod sig efter otte år bortset fra sundhedsreformen. Han efterlod sig et splittet folk, og de problemer, han havde lovet at håndtere, var uløste eller forværrede. Jobbene forsvandt, uligheden steg og migrationen fra Mexico voksede m.m. Han leverede ikke, og det var der heller ikke udsigt til, at […]

I store dele af Aarhus kan man som DF’er ikke føre den frie og ubekymrede valgkamp

Lene Kattrup, der nu stiller op for Nye Borgerlige, måtte et par gange tage flugten ind i sin bil, og hun blev råbt af og truet ved plakatopsætning. Som JP beskrev først på måneden, måtte justitsministeren i et samråd forklare, hvordan regeringen vil sørge for, at Paludan og hans parti kan føre valgkamp og i det hele taget […]

Kulturudveksling blandt de unge

Af Københavns Kommunes integrationsbarometer for 2018 fremgår det, at ca. en tredjedel (31 %) af de ikke-vestlige unge mener, at ”religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning”.  Det er opsigtvækkende og alvorligt. Tallet er steget med 7 %, siden man spurgte i 2016. Det går den forkerte […]

Vi ligger nok som vi har redt

Der sker en afsmitning fra det ikke-demokratiske og ikke-sekulære samfundssyn, som nogle af vores indvandrerfamilier abonnerer på Jeg har nogle supplerende bemærkninger til Palle Weis’ gode kommentar i JP for nylig om Københavns Kommunes netop offentliggjorte integrationsbarometer, der forsøger at vurdere integrationen af vores unge, delt op i unge af dansk oprindelse og unge med ikkevestlig baggrund. […]

Bidrag til bogen/antologien Maskeret Tvang – Sharialoven

Sharialoven Af Lene Kattrup I et demokrati må mennesker være politisk ligeværdige, alle love skal være menneskeskabte og bygge på rationelle argumenter. Lovene kan derfor ikke være religiøst begrundede, og love, der ikke er vedtaget af den demokratisk valgte lovgivende forsamling efter en fri debat i samfundet, udgør en trussel for det sekulære demokrati. Et […]

Må et land skelne mellem egne borgere og udlændinge?

Fremhævet af avisen: Den samlede intention er tilsyneladende, at vi ikke mere skal skelne skarpt mellem egne statsborgere og udlændinge. Det er retningen. Politikerne har til en vis grad mistet overblikket grundet konventionerne. Der synes at være en spirende forståelse i befolkningen af, at vi må komme fri af konventionerne, hvis der skal føres en stram […]

keep looking »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver