Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kulturudveksling blandt de unge

11. april 2019

Af Københavns Kommunes integrationsbarometer for 2018 fremgår det, at ca. en tredjedel (31 %) af de ikke-vestlige unge mener, at ”religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning”.  Det er opsigtvækkende og alvorligt. Tallet er steget med 7 %, siden man spurgte i 2016.

Det går den forkerte vej trods de mange dyre projekter, der har været.

Nogle af os er ikke overraskede. Det ser heller ikke helt godt ud med unge af dansk oprindelse. Her mener 18 %, at religiøse og kulturelle love skal følges og sættes over de demokratiske love. En stigning fra 2016, hvor tallet blot var 7 %. Det er måske overraskende?

Det mener jeg faktisk ikke. Jeg har længe regnet med – og det har vi også kunnet se – en vis ”kulturafsmittende” effekt. Lad os kalde det for kulturudveksling. Unge med islamisk/arabisk/mellemøstlig kulturbaggrund vil i ret mange tilfælde være stærkere og mere selvsikre samt ”kultur-afklarede” end en del af ungdommen med dansk baggrund. Der er mange årsager til det.

 

De oprindelig danske yngre forældre har i dag en tendens til at være uklare eller ligefrem mere usikre end tidligere. Og den danske demokratiske sekulære kristne kultur er generelt blevet svækket de senere år. Derfor er den danske ungdom ikke så stærkt forankret, men mere svag og påvirkelig. Ved mødet med en anderledes kultur, kan der derfor ske en ikke ubetydelig påvirkning. Unge er tæt på hinanden, de knytter venskaber, udveksler ideer og samfundsopfattelser.  Den danske ungdom møder i dag en ikke-vestlig ikke-demokratisk samfundsopfattelse. Ruster vi ungdommen til det?

Det er jeg bange for, vi ikke gør. I vor tid går mange yngre forældrepar og skolelærere ind for en slags rettighedsbaseret verdensborgerbegreb med en international retsorden, hvor lande, traditioner, pligter, egen kulturbaggrund samt det nære bliver udvisket. Globalismen og multikulturalismen samt kulturrelativisme er ofte retningen. Det er flyvsk, og det gør nogle af vores unge rodløse og forvirrede.

 

Det værste er næsten, at mange unge i dag tror, at demokratiet blot er en afstemningsmetode. Samt at rettigheder kommer til os udefra (eller ovenfra).

Udviklingen er især en konsekvens af, at vi på få år har taget mange migranter ind i vores lande, der stammer fra lande uden demokratisk tradition og kultur. På samme tid har vi formidlet til vores ungdom, at de skal se (for) positivt på multikulturalisme samt internationalisme, mens de skal nedtone betydningen af egne rødder, traditioner, historien og de danske værdier.

af Lene Kattrup, Folketingskandidat (D) Nordsjællands Storkreds i Frederiksborg Amts Avis

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver