Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Vi ligger nok som vi har redt

31. marts 2019

Der sker en afsmitning fra det ikke-demokratiske og ikke-sekulære samfundssyn, som nogle af vores indvandrerfamilier abonnerer på

Jeg har nogle supplerende bemærkninger til Palle Weis’ gode kommentar i JP for nylig om Københavns Kommunes netop offentliggjorte integrationsbarometer, der forsøger at vurdere integrationen af vores unge, delt op i unge af dansk oprindelse og unge med ikkevestlig baggrund. Palle Weis skriver, at vedrørende opbakning til de danske værdier er det bekymrende, når næsten en tredjedel (31 pct.) ikkevestlige unge mener, at »religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning«. Tallet er steget med 7 pct., siden man spurgte i 2016.

Vi har et problem. Men det ser heller ikke for godt ud med de unge af dansk oprindelse, om end tallet er betydeligt bedre. Her er der tale om, at 18 pct. mener det samme, og der er også tale om en stigning fra 2016, hvor tallet var 7 pct. Hvad kan forklaringen være? Vi kan kalde det kulturudveksling. Unge påvirker hinanden. I vores skoler i de store byer er der i dag rigtig mange med ikkevestlig baggrund. De unge, der har den islamiske/arabiske/mellemøstlige kultur i deres bagage, er i en del tilfælde mere selvsikre og afklarede end unge med dansk baggrund. På mange områder er deres kultur mere tydelig. For unge med dansk baggrund kan den forekomme stærkere. Det gør lidt ondt at sige det, men jeg mener, at mange forældre med dansk oprindelse er blevet famlende og uklare. Vores egen kultur er blevet svækket de senere år.

Vi ser en begyndende erosion af nogle af de bærende strukturer i vores samfund

 Migrationen er en del af årsagen. Der sker en afsmitning fra det ikkedemokratiske og ikkesekulære samfundssyn, som nogle af vores indvandrerfamilier abonnerer på. Påvirkningen forstærkes af, at mange yngre forældre og skolelærere i dag går ind for en slags verdensborgerbegreb baseret på en rettighedsbaseret international retsorden, hvor lande, traditioner, pligter og rødder samt det nære efterhånden bliver udvisket. Globalismen og multikulturalismen er retningen. Hvis jeg var ung i dag, ville jeg være rodløs og forvirret. Samtidig tror mange unge i dag, at demokratiet blot er en afstemningsmetode.

Udviklingen er en konsekvens af, at vi på så få år har taget så mange migranter ind i vores lande, der stammer fra lande uden demokratisk tradition og kultur, hvor vi på samme tid påvirker vores ungdom til at gå ind for multikulturalisme og nedtone betydningen af deres egne rødder, historien og nationalstaten. De danske værdier.

Vi ser også en begyndende erosion af nogle af de bærende strukturer i vores samfund, skattevæsenets nedsmeltning, sundhedsvæsenet dybe problemer, den forringede behandling af vores ældre samt vores ministers udmelding af, at der om få år nok slet ikke mere vil være en folkepension. De unge noterer sig landspolitikernes rådvildhed og slingren i forhold til handling på f.eks. klima, miljø- og naturområdet, og ift. udlændingepolitikken – den manglende retning og lederskab i det hele taget, fordi, som politikerne selv ofte forklarer, imens de slår ud med armene, det er jo konventionerne og/eller EU, der bestemmer.

Vi ligger nok, som vi har redt. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg som nationalkonservativ og demokrat gerne så en helt anden retning.

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11274670/vi-ligger-nok-som-vi-har-redt/

 

Jyllands-Posten 31.3.2019

LENE KATTRUP

dyrlæge, tidl. medlem af Det Etiske Råd, folketingskandidat for Nye Borgerlige i Nordsjællands storkreds, Slangerup

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver