Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Stop de islamiske teenagevielser

Imamer. Mindreårige piger skal kunne bryde ud af deres ugyldige ægteskab, hvis gyldighed parallelsamfundet sanktionerer og håndhæver med alvorlige trusler. I vores medier dukker der jævnligt sager op med islamisk viede teenagebrude. I juni var der to piger under 18 år fra Kokkedal, som uden deres forældres vidende havde giftet sig med muslimske mænd. TV2 […]

Debat: Dæmonisering af modparten

I et svar til mig skriver integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev (R), 9/ 11 om den gode dialog, hvor man er saglig og respekterer sin modpart uanset eventuel stor uenighed, hvilket hun går varmt ind for. Indholdet i hendes indlæg viser, at hun i praksis ikke selv overholder præmissen.

Vi skal sikre muslimers rettigheder. Alle bør have ret til at skifte religion

CAND. THEOL. Torben Jensen vil i et debatindlæg den 24. oktober gerne vide, om jeg går ind for åndsfrihed og derfor mener, at staten ikke må diktere borgernes holdninger. Det gør jeg. Jeg går ind for alle menneskers åndsfrihed, herunder religionsfrihed.

Arbejder imamer for sharia?

Københavns integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev, er bekymret over, at nogle islamister siger, at de vil indføre sharia-zoner i nogle af vore ghettoområder Det er godt, hun er bekymret, men det forekommer uigennemtænkt og naivt, at hun har drøftet situationen med Islamisk Trossamfund, som mange med indsigt netop siger går ind for at få indført shariaen […]

Samfundet skal prioritere. Kvinders tarv og demokrati står over islams love

TORBEN JENSEN SKRIVER i Kristeligt Dagblad den 7. oktober, at jeg bruger mit hverv som medlem i Det Etiske Råd til at gennemføre min heroiske kamp mod de mennesker i Danmark, som jeg ikke deler tro med. Det var lidt af en svada, må man sige.

Lighed for loven. Det er ikke religion, men mennesker, der tæller

JENS PETER LAUGE Giversen kommenterer 1. oktober mit tidligere indlæg fra den 28. september og anbefaler indførelsen af et statsligt organ, der rådgiver fraskilte muslimske kvinder efter sharialoven. Han argumenterer, at da det danske demokrati jo ” hviler lige så meget på Bibelen som Grundloven”, så må rådgivning efter den islamiske lov være i orden […]

Nej tak til imamernes tilbud. Sharia svækker demokratiet

Imamer efterlyser hjælp til fraskilte kvinder. Sådan stod der på forsiden af Kristeligt Dagblad den 22. september Det fremgik af artiklen, at der er tale om, at kvinderne skal ”hjælpes” efter sharialoven ved hjælp af små lokale råd, domstole eller lignende.Imamer efterlyser hjælp til fraskilte kvinder. Sådan stod der på forsiden af Kristeligt Dagblad den […]

Kvinder, der ikke tør

Mikael Jalving skrev 25/9-2009 beklagende om, at det kun er forsvindende få kvinder med videregående uddannelse, der tør blive iværksættere. Han mente, at »jo mere kvinder går på universitet, des mindre vover de i deres karriere«. De vælger stadig typiske kvindejob uden ledelsesansvar i den offentlige sektor. Det er desværre sandt. Men det manglende mod […]

« go backkeep looking »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver