Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Samfundet skal prioritere. Kvinders tarv og demokrati står over islams love

17. oktober 2011

TORBEN JENSEN SKRIVER i Kristeligt Dagblad den 7. oktober, at jeg bruger mit hverv som medlem i Det Etiske Råd til at gennemføre min heroiske kamp mod de mennesker i Danmark, som jeg ikke deler tro med. Det var lidt af en svada, må man sige.For det første må jeg minde om, at det, jeg skrev, var min egen personlige mening; den har jeg lov til at fremføre, uanset jeg er medlem af dette råd. Medlemmerne er politisk udpeget, det er et ulønnet hverv, og der er ikke krav om, at man ikke offentligt må ytre sine personlige meninger og holdninger, fordi man er medlem.

Men det bør fremgå, at det ikke er på rådets vegne, når dette ikke er tilfældet. Det fremgik tydeligt af indholdet, at det var min egen mening, jeg fremførte, og ikke rådets. Jeg har deltaget i den offentlige debat i omkring 30 år; det skal jeg ikke ophøre med, fordi jeg er blevet medlem af Det Etiske Råd.

For det andet fører jeg bestemt ikke en heroisk kamp mod de mennesker, jeg ikke deler tro med. Jeg er blot modstander af statslig sanktioneret eller finansieret shariarådgivning/ shariadomstole til fraskilte muslimske kvinder, fordi jeg synes, det bestemt ikke er til kvindernes fordel. Og det synes jeg, at disse klemte kvinder, hvor jeg selv har talt med nogle af dem, bør oplyses meget klart om.

Årsagen er, at sharialoven klart favoriserer mændene.

Sådan er denne lov i sit fundament.

Der kan være mindre eller mere bogstavtro fortolkninger, men sagen er, at indholdet i shariaen er således, at mændene har alle fordelene, kvinderne næsten ingen og ikke engang retten til at blive skilt uanset for eksempel utroskab eller vold.

MIN HOVEDANKE ER ud over dette, at enhver lovgivning skal begrundes rationelt i et demokratisk land.

Og af hensyn til dette demokrati, som for mig er uhyre værdifuldt, så vil jeg meget advare mod ethvert skridt i retning af at anbefale et parallelt lovgivnings-og rådgivningssystem, der er baseret på en anden lovgivning end den, der er vedtaget i Folketinget. Det synes jeg, vi skal slå hælene i over for og argumentere skarpt mod.

I mine tidligere indlæg har jeg uddybet synspunktet og begrundelsen herfor. Jeg prioriterer kvindernes tarv og demokratiet over islams love.

Det er ikke religionerne, der skal stilles lige (eller kunne bestemme lovene her i landet), men mennesker, der uanset køn og tro skal stilles lige i et demokrati, mener jeg. Der skal være politisk ligeværdighed og lighed for loven.

Torben Jensen gav i sit indlæg udtryk for en bekymring for, hvad jeg mener med at slå hælene i, men naturligvis mener jeg blot verbalt. Når man som jeg er demokrat, skulle det gerne give sig selv.

Torben Jensen bør tage det mere roligt, vi er jo blot uenige om definitionen på demokrati, som jeg bestemt ikke mener bare er et flertalsstyre, og om sharialovens indhold med mere, og det er ikke jordens undergang. Lad os debattere dette sagligt og pænt uden at dæmonisere hinanden.

Lene Kattrup, dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Kristeligt Dagblad 17.10.2011


 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver