Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Stop de islamiske teenagevielser

13. december 2011

Imamer. Mindreårige piger skal kunne bryde ud af deres ugyldige ægteskab, hvis gyldighed parallelsamfundet sanktionerer og håndhæver med alvorlige trusler.

I vores medier dukker der jævnligt sager op med islamisk viede teenagebrude. I juni var der to piger under 18 år fra Kokkedal, som uden deres forældres vidende havde giftet sig med muslimske mænd. TV2 berettede i 2008 om et tilfælde i Vollsmose, hvor en pige på 16 år blev gift med en 22-årig muslimsk mand. I november i år kunne Berlingske for ottende gang afsløre, at en dansk teenagepige var blevet viet af en imam, selvom det ifølge dansk lov er ulovligt, når pigen er under 18 år. Tilsyneladende sker der ikke disse imamer noget, det har ingen konsekvenser for dem.For pigerne har det alvorlige konsekvenser. De vil normalt ikke senere -heller ikke i tilfælde af vold eller lignende – kunne vælge at bryde ud af ægteskabet uden at skulle leve med alvorlige trusler om hævn og vold. Ofte må de gå under jorden og få nyt navn. Er der børn involveret, kompliceres sagen yderligere. De vil normalt ikke senere kunne se eller besøge børnene, som tilhører manden.

Der er i praksis tale om et parallelt retssystem. Derfor har politikerne efter min mening en klar pligt til at handle. Dels fordi vores demokrati og retssamfund sættes under pres, hvis vi accepterer, der i visse dele af vores byer hersker et parallelt retssystem, dels af hensyn til disse pigers skæbner, hvor vi må sørge for, at vores love også gælder for dem. Faktisk udtrykkes det tydeligt i vores nye regerings regeringsgrundlag, hvor der står: »Regeringen vil ikke acceptere, at religiøse retsinstanser træder i stedet for lovgivning og domstole i Danmark. Afgørelser om ægteskab, forældremyndighed og straf løses hos myndighederne – ikke hos religiøse overhoveder. Regeringen vil efter afslutningen af den igangværende undersøgelse om parallelle retsopfattelser blandt religiøse minoriteter I Danmark tage initiativer for at komme religiøse retsinstanser til livs.«.

Giver ingen mening

Socialdemokraternes retsordfører, Ole Hækkerup, har om de sidst omtalte sager udtalt: »Det giver ingen mening, at forbyde islamiske teenageægteskaber, for de er i forvejen ikke juridisk bindende.« Jeg synes, at hans ord strider mod regeringsgrundlaget, det virker som om, han forsøger at undvige det ansvar, som en politiker bør tage på sig i forhold til en svag gruppe.

Og hans ord giver ikke mening, for der er jo netop tale om, at pigerne er bundet i et parallelt retssystem, som er islamisk/ juridisk.

I nogle af de eksempler, der har været fremme, havde imamerne tilsyneladende slet ikke vielsesbemyndigelse, men foretog vielse.

Endvidere foretog disse personer vielse af mindreårige. Dvs. en dobbelt ulovlighed. Hvis de pågældende imamer havde haft en vielsesbemyndigelse, så burde denne fratages dem, fordi de viede mindreårige. Udover dette bøde eller lignende. Hvis politiet ikke mener, de kan gøre noget, så er der to muligheder. Enten må der udfærdiges en ny skærpet instruks/ vejledning til politiet, eller der må vedtages en ny præciseret lovgivning.

Her kommer politikerne ind i billedet.

Politikerne tøver

Desværre er det som om, politikerne tøver, hvis imamer eller islam er impliceret. Den tidligere VK-regering var ikke meget bedre. Birthe Rønn Hornbech kommenterede i juni 2011 sagen med de to piger fra Kokkedal. Hun mente ikke, man kunne retsforfølge imamerne, og hun fandt, at problemerne skulle løses ved social indsats. Hvis hun ikke mente, imamerne kunne retsforfølges, så burde hun have foreslået en lovgivningsstramning.

Vi skal hjælpe dem

Der er sandsynligvis en del flere sager end dem, vi hører om fra medierne.

Vi skylder disse piger, der står i en vanskelig situation, at vi hjælper dem. De bør sikres præcis de samme borgerrettigheder, som alle andre borgere. De skal kunne bryde ud af deres ugyldige ægteskab, hvis gyldighed parallelsamfundet sanktionerer og håndhæver med alvorlige trusler: De skal også kunne forlade deres religion, hvis de ønsker det. I forbindelse med indgåelsen af ægteskabet vil de ofte have konverteret til islam, men de ønsker måske senere at forlade denne religion, hvilket de forhindres i.

Af Lene Kattrup Dyrlæge i Frederiksborg Amts Avis 13.12.2011

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver