Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Vi skal sikre muslimers rettigheder. Alle bør have ret til at skifte religion

1. november 2011

CAND. THEOL. Torben Jensen vil i et debatindlæg den 24. oktober gerne vide, om jeg går ind for åndsfrihed og derfor mener, at staten ikke må diktere borgernes holdninger.

Det gør jeg. Jeg går ind for alle menneskers åndsfrihed, herunder religionsfrihed.Jeg har netop i tidligere indlæg omtalt det særlige problem, at muslimske kvinder ikke altid, hvis de ønsker det, kan undvige sharialoven ved at forlade islam. Det har jeg desværre erfaret flere gange ved samtaler med herboende muslimer på tomandshånd.

I bogen ” Maskeret tvang” fra 2006 skriver jeg om mit møde med en meget tiltalende gymnasiepige med muslimsk baggrund. Hun betroede sig til mig og fortalte mig ting, som ville have indebåret stor risiko for hende, hvis jeg havde videreformidlet det til hendes familie, hvilket jeg ikke kunne drømme om.

Hun fortalte, at hendes højeste ønske var en dag at blive gift med det, hun kaldte for en vestlig, moderne dansk mand og så forlade islam.

Endvidere at blive læge eller jurist og kunne få lov til at arbejde som sådan, men hun mente, at det var en uopnåelig drøm. Hun sagde (som jeg refererer i den omtalte bog): ” Om jeg så skifter navn og flytter til Skagen, vil jeg ikke være i sikkerhed, de vil altid kunne finde mig. Hvis jeg bliver gift og får børn, vil jeg altid hele mit liv vide, at jeg også udsætter mine børn for en fare, for hvis min familie en dag finder os – og de vil altid lede – så dræber de mig, og de dræber eller bortfører børnene. Kun hvis jeg både skifter navn og flytter til USA, kan det være, jeg vil være i sikkerhed.” Hun tilføjede, at sådan var det også for hendes veninder.

Jeg kan ikke vide, om det er sandt, men disse beretninger findes. Det bekymrer mig, og det er ikke første gang, jeg har hørt det.

KRISTELIGT Dagblad skrev i en god lederartikel den 12. november 2010: ” Islams forbud mod frafald og konversion bringer religionen på konfrontationskurs med de basale menneskerettigheders forskrift om, at alle har ret til frit at vælge trosretning.” Dette indebærer som bekendt også retten til at forlade en religion.

Jeg er meget enig med det, lederartiklen udtrykker her.

Og jeg finder, at vi har brug for at forsøge bedre at sikre muslimers rettigheder. Mange demokratiske muslimer ønsker et opgør med dette forbud i en erkendelse af, at demokratiets grundlæggende universelt gældende religionsfrihed implicerer retten til at skifte og/ eller forlade sin religion.

Forskellen er ofte, om man som muslim eventuelt har shariaen som en tro, eller om man direkte ønsker den indbygget i den danske lovgivning som en del af denne eller eventuelt som en gældende parallel lovgivning. Det første må være den enkeltes privatsag, det andet er det ikke.

Og det sidste bekymrer mig.

For eksempel bekymrer det mig, at Bettina Meisner som talskvinde for Det Islamiske Trossamfund i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 18. oktober taler om dansk/ islamisk skilsmisselovgivning.

Jeg mener, at det er en sammenblanding, og jeg opfatter det også sådan, når imamer efterlyser det danske samfunds hjælp til at bevilge religiøs skilsmisse, som det fremgik af Kristeligt Dagblad den 22. september.

Torben Jensen omtaler vores nye kirkeminister, Manu Sareen (R), som jeg synes alt for mange har haft for travlt med at kritisere allerede fra start af. Jeg har til min glæde erfaret fra en mailkorrespondance med ham, at han tager tydeligt afstand fra shariaen som lovgrundlag lokalt i vores boligområder. Det udtrykkes i øvrigt ret klart i vores nye regerings regeringsgrundlag, hvor der står: ” Regeringen vil ikke acceptere, at religiøse retsinstanser træder i stedet for lovgivning og domstole i Danmark. Afgørelser om ægteskab, forældremyndighed og straf løses hos myndighederne – ikke hos religiøse overhoveder. Regeringen vil efter afslutningen af den igangværende undersøgelse om parallelle retsopfattelser blandt religiøse minoriteter I Danmark tage initiativer for at komme religiøse retsinstanser til livs.”

Lene Kattrup, dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Kristeligt Dagblad

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver