Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kun på hospitalet – og på mænd over 18 (Omskæring)

4. august 2012

Omskæring af drenge er ikke et banalt og ukompliceret indgreb.

Der har været 65 anmeldelser om patientskader fra 1996 til 2012. Alene Skejby Sygehus har årligt tre til fire tilfælde af alvorlige problemer efter religiøs omskæring, men sygehuset gør opmærksom på, at mindre problemer som blødninger og infektioner nok behandles hos egen læge måske ikke registreres.Efter min opfattelse bør indgrebet kun udføres af læger på hospitalet under fuld narkose, og kun på personer over 18 år med fuld brugerbetaling, med mindre medicinsk indikation. Det har været fremme i pressen, at der vil være en læge til stede, hver gang en baby eller lille dreng omskæres, men er det altid tilfældet? Ifølge en vejledning fra 2005 fra Sundhedsstyrelsen er det er lovkrav. Det præciseres også, at: »Omskæring af drenge efter styrelsens opfattelse er et operativt indgreb i lægelovens forstand og dermed forbeholdt læger. ».
Uafvendeligt indgreb

Indgrebet har konsekvenser og er uafvendeligt. Nyere undersøgelser har påvist problemer med sexlivet for både mændene og deres partnere i forhold til mænd, der har deres forhud. Der er også rapporteret om problemer som følge af nedsat følsomhed og ændret hud på glans penis mm, fordi man har fjernet den beskyttelse, som forhuden giver. Hygiejneargumentet falder væk i vores del af verden, da vi har adgang til varmt vand og sæbe. Religiøse, kulturelle, historiske og evt. identitetsbærende samt kosmetiske argumenter skal ikke forveksles med medicinsk begrundelse.

For år tilbage var jeg som dyrlæge aktiv forkæmper for et forbud mod at kupere hundehaler, og jeg bekendtgjorde, at jeg på min klinik af etiske grunde ville stoppe med at udføre indgrebet (medmindre der var særlig medicinske grunde).

Min begrundelse var, at vores hunde har brug for de haler, som de fra naturens hånd er udstyret med, men som man dengang på mange racer fjernede af kosmetiske grunde samt af hensyn til jægernes behov. Vi fik et forbud mod halekupering – bortset fra på nogle få jagthunderacer. Der er en vis parallel, selvom jeg naturligvis mener, vi bør sætte mennesker over dyrene.

Netop derfor, og fordi man ved omskæring af drengene fjerner en vigtig og funktionel kropsdel, så forekommer det blot endnu mere problematisk og etisk uacceptabelt.

Vi bør lade den unge mand på minimum 18 år selv bestemme, fordi vi bør vægte hensynet til barnet – senere den unge mands -mulighed for selv at vælge over hensynet til forældrenes behov og ønsker.
Dybt alvorligt

Overrabbiner Bent Lexner siger, at hvis vi får et forbud mod omskæring af drenge under 18 år, så vil jøderne fraflytte vores land. Det ville være dybt alvorligt og sørgeligt, men han kunne som rabbiner have valgt at pege på, at det er i orden med en mere individuel og fri fortolkning af de religiøse skrifter med en mulighed for senere omskæring, såfremt det til den tid stadig var et ønske også fra den unge mands egen side. Det kunne kombineres med en rituel markering på drengen/ babyen -lidt som den kristne dåb -som nogle jøder i dag bruger, hvor man nøjes med symbolsk at efterligne en omskæring -men uden blod og uden at skære noget bort.

Omskæring af drenge er ikke et banalt og ukompliceret indgreb. Der har været 65 anmeldelser om patientskader fra 1996 til 2012.

Lene Kattrup dyrlæge, medlem af Det Etiske Råd og bestyrelsen for Dansk-Israelsk Selskab i Frederiksborg Amts Avis 4.8.2012

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver