Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Fornuftigt at begrænse adgangen til fuld børnecheck

16. september 2017

Regeringen ønsker fremover kun at give fuld børnecheck til de to første børn. Et helt rigtigt princip. Der bør kun være halv check til barn nummer tre, og så ingen støtte til barn nummer fire og opad. Vi mangler ikke børn i Danmark. Vi er samlet set ved at være for mange.

Forslaget vil især ramme den del af vores ikkevestlige indvandrere, der har mange børn, men har svært ved at opfylde deres forældrerolle.Vi ser ofte, at børnene ikke stimuleres til at være flittige i skolen, de får ikke lært dansk, og forældrene sørger ikke for at få dem integreret til dansk kultur og tradition. Af og til tværtimod.

Disse familier lever tit af de alt for rigelige børnepenge samt af andre offentlige ydelser. Og de har ikke overskud til så mange børn.

Optjeningsprincippet til sociale ydelser burde ideelt set knyttes tydeligt til statsborgerskabet. Her kommer EU og nogle konventioner i vejen. Det er urimeligt, når udlændinge har adgang til danske velfærds- ydelser fra dag et.

Det vil i de fleste tilfælde være en stor fordel, hvis de nøjes med to børn. Måske vil de da også selv kunne komme i job – inklusive mødrene. Forslaget om at indføre brugerbetaling på danskundervisning er også godt.

Jeg ved godt, at nogle politikere siger, at vi mangler børn. Det siger de måske for at forsøge at få befolkningen til at tro, at vi af denne grund har brug for indvandring. Hvis vælgerne/borgerne tror, at vi får for få børn, så vil en del af dem tænke, at så bliver vi nødt til at importere mennesker.

Bl.a. den tyske kansler, Angela Merkel, og en del danske politikere har fremstillet det, som om vi mangler børn.

Og det er også det, der ligger under eller bagved i en del tilfælde, når liberalister siger, at vi mangler eller kommer til at mangle arbejdskraft. Så tænker de sådan.

Men der er ikke nogen statistik, der siger, at vi mangler børn. Selv i Europa er det sådan, at EU’s (de 28 lande) samlede befolkning fra 2006 til 2017, det vil sige de seneste 10 år, har været stigende. Det samme gælder jo Danmark.

I Danmark har vi haft fødselsoverskud (flere fødte end døde) hvert år siden 1985. Desuden har vi som bekendt en positiv nettoindvandring. Folketallet var ved årets start den 1. januar 2017 5.748.769. Om ikke ret mange år forventes det, at vi runder seks millioner.

I de seneste år har børnetallet været stigende, og det var i 2016 på det højeste niveau siden 2010.

Vi er ved at være for mange især set i forhold til vores infrastruktur, natur, boligmasse, retsvæsen, veje, jobskabelse m.m. For få år siden var vi kun fem millioner. Det var bedre, hvis vi tilstræbte igen kun at være fem millioner.

Personligt mener jeg, at det er eller var et typisk kvalitetskarakteristika for et velfungerende og velhavende skandinavisk land, at der netop ikke var tale om den befolkningstæthed, som man typisk mere så i Sydeuropa. Det er vi ved at sætte over styr.

I 2012 var befolkningstætheden i Danmark på 130 personer pr. kvadratkilometer, allerede efter tre år pr. 1. januar 2016 er den vokset til 133. Vi ligger i dag lidt over EU-gennemsnittet (der også er ret højt, når vi ser på verden som helhed).

Det er herudover klogt, at regeringen vil justere overførselsydelserne. Så det også for de mindre indtægter kan betale sig at komme i job, frem for som nu hvor vi har en del job, som primært tiltrækker f.eks. østarbejdere, mens det for mange danskere lige så godt kan ”betale sig” at blive på kontanthjælp og/eller andre offentlige ydelser. Ideelt set burde en justering kombineres med skattelettelser målrettet personer i job på lavtlønsområdet. Ikke også til personer på offentlige overførselsydelser.

Optjeningsprincippet til sociale ydelser burde ideelt set knyttes tydeligt til statsborgerskabet. Her kommer EU og nogle konventioner i vejen.

Det er urimeligt, når udlændinge har adgang til danske velfærdsydelser fra dag et.

Vi må sige konventionerne op på de punkter, der forhindrer, at vi kan ændre det og føre den politik, som landet har brug for, og som politikerne ønsker. Indtil da må vi lade være med at tage konventionerne – og EU – så alvorligt som nu.

 

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 16.9.2017

 

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9875714/fornuftigt-at-begraense-adgangen-til-fuld-boernecheck/

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver