Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Omskæring bør kun tillades på voksne

1. august 2012

Er omskæring af små drenge et overgreb? For at finde frem til svaret, må vi starte med at spørge om indgrebet er banalt og ubetydeligt, samt om der kan tilstøde komplikationer under operationen eller efterfølgende. Der må her svares henholdsvis nej og ja.Tal fra patientforeningen viser, at der herhjemme har været 65 anmeldelser om patientskader i perioden fra 1996 til 2012 i forbindelse med omskæring. Indgrebet, der er et betydeligt kirurgisk indgreb, bør efter min mening kun udføres af læger på et hospital.
Fjerner man noget, som i det mindste nogle af drengene senere mener, de mangler? Oplever de et fravær af noget på kroppen, som – hvis de havde fået lov at beholde denne legemsdel – ville have haft en naturlig og vigtig funktion for dem? Har nogen voksne mænd givet udtryk for, at de har oplevet det som et problem i deres liv? Hertil må svares ja.

Der kan henvises til en velskreven og væsentlig kronik af Kjeld Koplev i Politiken den 18. juli i år. Han har oplevet det som et overgreb, der har givet ham visse psykiske samt fysiske men sidenhen. Nu er én beretning faktisk nok, men Koplev står ikke alene. Der findes andre beretninger og eksempler.

Der findes en undersøgelse blandt 5000 mænd og kvinder, der viste, at mændene havde tre gange så høj risiko for at få problemer med at få orgasme, og kvinderne oplevede otte gange så ofte smerter ved samleje med omskårne mænd i forhold til samleje med mænd, der ikke var omskåret (International Journal of Epidemiology den 14. juni 2011). Der er også problemer med nedsat følsomhed og ændret hud på glans penis, fordi den naturlige beskyttelse, som forhuden giver, er fjernet, onani er vanskeligere, med mere.

Kan der være fordele ved indgrebet? Ja, i primitive, fattige egne af verden uden adgang til varmt vand og sæbe samt ved forhudsforsnævring (som normalt kan afhjælpes med et mindre indgreb end omskæring) kan der være tale om fordele.

Er indgrebet uafvendeligt? Er der mulighed for at fortryde og ”ændre tilbage”, når drengen er blevet voksen? Svaret er nej.

Findes der en generel medicinsk begrundelse for, at drenge, hvor forældrene mener, der er en kulturel, religiøs, historisk eller identitetsmæssig begrundelse, bør omskæres? Nej.

Krænker det barnets religionsfrihed? Da indgrebet er uafvendeligt og med konsekvenser for seksuallivet samt er en tydelig mærkning på kroppen, må svaret være ja, mener jeg. Fordi konsekvenserne af indgrebet er så tydelige og markante samt persisterer, efter at barnet er blevet 18 år, uanset om det ønskes eller ej.

Nogle af de drenge, der blev omskåret, vil som voksne måske ønske enten at forlade islam/jødedommen, eller de vil ønske at definere sig selv som muslim eller jøde uden omskæring. Det er ikke muligt for dem. Eller måske går de ind for den rituelle omskæring, hvor man slet ikke skærer, men blot markerer det ved et slags ritual (lidt som den kristne dåb)? Men disse mænds egen krop og funktion er mærket og ændret på en måde, som de ikke kan fjerne, selvom de eventuelt skulle ønske det.

Derfor bør omskæring kun tillades på mænd, der er over 18 år, som kan tage selvstændig stilling og overskue konsekvenser samt risici. Desuden bør det efter min vurdering kun ske på hospitalet med fuld brugerbetaling, medmindre der er en medicinsk begrundelse.

Lene Kattrup er dyrlæge, medlem af Det Etiske Råd og medlem af bestyrelsen for Dansk-Israelsk Selskab, Kristeligt Dagblad 1 august 2012

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver