Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Den etiske forbruger – Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer 2016

Min mindretalsudtalelse i Redegørelse fra Det Etiske Råd 2016 om klima og fødevarer. Hovedfokus for redegørelsen var på, om om rådet  kunne anbefale en afgift på oksekød Disclaimer: Et medlem, Lene Kattrup, har valgt at stå udenfor redegørelsen hvad angår kapitlet/casen om klimabelastende fødevarer, da der er nogle grundlæggende præmisser, forudsætninger og vinklinger samt konklusioner […]

Dyreetik: Om loven, hykleriet, følelserne og forbrugernes ansvar

Biologer, zoologer og filosoffer og andre, der har en særlig viden om dyr eller mennesker, bliver tit spurgt om, hvorfor så mange i dag reagerer voldsommere end tidligere på sager med mishandling, hårdhændet behandling af dyr og/eller forkert og unødig aflivning af dyr. Af eksempler kan nævnes aflivningen af kokken Camilla Plums pony, planlagt rodeoshow […]

Dyrevelfærd overlades udelukkende til forbrugerne

Små lande kan ikke satse hårdt på forædling og kvalitet i stedet for kvantitet. De lande har ikke kun fordel af EU’s indre marked og globaliseringen New York Times vedtog Californien i 2010 en lov om, at alle æg inkl. importæg skulle komme fra en høne, der havde kunnet strække sine vinger ud uden at berøre […]

Økologisk landbrug er bedst for dyr og mennesker

Nogle steder tegnes der et ret negativt billede af økologien.  Og det sker, at økologien fremstilles som noget flower- power romantiseret venstreorienteret gøgl. Jeg bliver ofte spurgt, om jeg mener, økologi overhovedet har noget med dyrevelfærd at gøre. Blot som for 30-40 år siden På området for svineproduktion, mener jeg, at økologien i det store […]

Svinenes levevilkår

DR1-dokumentaren ” Det store svinerige” gav os et indblik i industriel svineproduktion, hvor dyrene ikke mere betragtes som levende dyr. Det var et realistisk og sagligt billede af virkeligheden. Dyreetisk og veterinærfagligt er det dybt kritisabelt.

De mange døde pattegrise er en stor udfordring for landbruget

Kommentar til dokumentarudsendelsen, ”Det store Svinerige”, i TV på DR 1 bragt den 24.1.2014. DR1 Dokumentaren torsdag aften den 24.1.2014 “Det stor Svinerige”, synes jeg gav et realistisk og sagligt billede af virkeligheden. I kølvandet diskuteres nu især pattegrisedødeligheden, som fyldte meget i udsendelsen.

Markedet skal styres med intelligens og etik

“Markedet skal aldrig tillægges en selvstændig evne til at kunne styre og regulere, hvis blot vi giver det en større frihed, som så mange liberale synes at hævde,”

Markedsdreven videnskab og forskning

Det blev flittigt omtalt i medierne, at Peter Sandøe i juni måtte trække sig som formand for Det Dyreetiske Råd pga. en dobbeltrolle som rådgiver for regeringen om pattegrises dyrevelfærd, samtidig med at han som forsker havde en nøglerolle i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport, bestilt og betalt af svineindustrien om pattegrisedødelighed

keep looking »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver