Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kulturudveksling blandt de unge

11. april 2019

Af Københavns Kommunes integrationsbarometer for 2018 fremgår det, at ca. en tredjedel (31 %) af de ikke-vestlige unge mener, at ”religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning”.  Det er opsigtvækkende og alvorligt. Tallet er steget med 7 %, siden man spurgte i 2016.

Det går den forkerte vej trods de mange dyre projekter, der har været.

Nogle af os er ikke overraskede. Det ser heller ikke helt godt ud med unge af dansk oprindelse. Her mener 18 %, at religiøse og kulturelle love skal følges og sættes over de demokratiske love. En stigning fra 2016, hvor tallet blot var 7 %. Det er måske overraskende? Læs mere

Vi ligger nok som vi har redt

31. marts 2019

Der sker en afsmitning fra det ikke-demokratiske og ikke-sekulære samfundssyn, som nogle af vores indvandrerfamilier abonnerer på

Jeg har nogle supplerende bemærkninger til Palle Weis’ gode kommentar i JP for nylig om Københavns Kommunes netop offentliggjorte integrationsbarometer, der forsøger at vurdere integrationen af vores unge, delt op i unge af dansk oprindelse og unge med ikkevestlig baggrund. Palle Weis skriver, at vedrørende opbakning til de danske værdier er det bekymrende, når næsten en tredjedel (31 pct.) ikkevestlige unge mener, at »religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning«. Tallet er steget med 7 pct., siden man spurgte i 2016. Læs mere

Om barnløshed og miljøfaktorer (pesticider mm), adoption og rugemoderskab mm.

29. marts 2019

Om barnløshed og miljøfaktorer (pesticider mm), adoption og rugemoderskab mm, som jo bliver meget diskuteret i medierne pt.

Lige fra jeg startede i det Etiske Råd i 2010 (jeg stoppede i 2016), måtte jeg i en del tilfælde have mindretalsudtalelser. På en del områder så jeg verden gennem helt andre briller end de andre rådsmedlemmer, så det var nødvendigt.

Første gang var jeg lige indtrådt i rådet. Jeg var – og er stadig – mod ikke-sygdomsbegrundet vævsdonation fra raske børn (det gav til min forundring noget støj både internt i rådet samt i medierne). Kort derefter var jeg, som den eneste imod, at personer, der havde været i Danmark over to år, kunne få offentligt finansieret tolkebistand i sundhedsvæsenet. Det blev af det øvrige råd opfattet som ret yderligtgående.

Læs mere

Er der tale om et paradigmeskifte ?

12. februar 2019

Det har vist sig, at ni ud af ti flygtninge fortsat er i Danmark årtier efter, de indrejste.   DF siger, at der med finanslovsaftalen er tale om et paradigmeskifte på udlændingeområdet. Men er det rigtigt, vil være tale om en rigtig kovending?

Med aftalen vil man sætte fokus på midlertidighed og forsøge at hjemsende langt flere. Myndighederne skal gå til grænsen af de konventionsmæssige forpligtelser. Det gør de jo allerede. Men personerne ønsker sjældent selv at vende hjem, og desuden kan man i praksis meget ofte ikke hjemsende, hvis vi skal tage hensyn til ”vores internationale forpligtelser”, det vil sige konventionerne og deres institutioner og domstole.

Læs mere

Anmeldelse af bogen ”Islams Offentlige hemmeligheder” af Jaleh Tavakoli

11. februar 2019

Jeg kan lige så godt sige det med det samme, det er både en fremragende og en nødvendig bog.

Hvert kapitel er fyldt med fakta, detaljer, overvejelser og argumenter.  For nogle kan det være tungt stof, men man kan læse kapitlerne uafhængig af hinanden. Og så bagefter sidde og overveje, hvad man selv præcist mener. Hvor man selv står og hvorfor.  Jaleh Tavakoli giver stof til eftertanke.  Hun er skarp, springer ikke over, hvor gærdet er lavt, men har tænkt sig om og været grundig.  Dejligt. Især fordi, der på dette område i vor tid er så utrolig mange, der udtaler sig, uden at have sat sig ind i stoffet.

De fleste glemmer at spørge sig selv, om de kender ortodoks islam = islams DNA= islamisme = politisk islam= islam tolket bogstaveligt/ordret = den totalitære ideologi (i) islam.  Mainstream islam.    Læs mere

Udenrigsministeriet oplyser og advarer ikke godt nok

7. januar 2019

Få uger efter de frygtelige drab på to unge piger i Marokko skriver medierne ikke så meget mere om det.

Så vidt vi ved, skete disse to bestialske drab af torturlignende karakter med islamistisk begrundelse. I modsætning til drabet på ubåden af Kim Walls blev detaljerne ikke omtalt, selvom det ene af ofrene var dansk statsborger. Hvorfor var der denne forskel?

Drabene skete nær Marrakesh, hvor Lars Løkke Rasmussen optimistisk og skødesløst (efter min mening) for få uger siden underskrev FN-Migrantpagten.

Udenrigsministeriet skriver i sin rejsevejledning: Læs mere

Bidrag til bogen/antologien Maskeret Tvang – Sharialoven

21. december 2018

Sharialoven

Af Lene Kattrup

I et demokrati må mennesker være politisk ligeværdige, alle love skal være menneskeskabte og bygge på rationelle argumenter. Lovene kan derfor ikke være religiøst begrundede, og love, der ikke er vedtaget af den demokratisk valgte lovgivende forsamling efter en fri debat i samfundet, udgør en trussel for det sekulære demokrati. Et forsvar for demokratiet må medføre, at sharialoven trænges tilbage fra det offentlige rum.

Sharialoven fremgår af Koranen og Muhammeds eksempel, som er samlet i de såkaldte hadith-samlinger. Af muslimer betragtes sharialoven sædvanligvis som selve rygraden i islam. Foruden uforeneligheden med demokratiet er der også problemer i forhold til frihedsrettighederne. Lidt forenklet sat op må man tale om et valg, der for den enkelte muslim vil bestå i:

  • enten at opgive sharia som led i den offentlige lovgivning også angående kvinder og ikke-muslimer (Det er disse to gruppers frihedsrettigheder, der især er problemer med) samt en fortolkning eller undsigelse af sharialoven, således der indrømmes en ubetinget accept af, at ethvert menneske når som helst frit skal kunne vælge at blive ateist eller skifte tro
  • eller at indføre sharialoven fuldt ud i den historiske form, som mange islamister gør sig til fortalere for

Læs mere

Må et land skelne mellem egne borgere og udlændinge?

21. november 2018

Fremhævet af avisen:

Den samlede intention er tilsyneladende, at vi ikke mere skal skelne skarpt mellem egne statsborgere og udlændinge. Det er retningen. Politikerne har til en vis grad mistet overblikket grundet konventionerne.

Der synes at være en spirende forståelse i befolkningen af, at vi må komme fri af konventionerne, hvis der skal føres en stram indvandringspolitik. Politikerne virker derimod tøvende, bortset fra DF, der dog ikke har haft held med at trænge igennem. Nye Borgerlige har formuleret tre ufravigelige krav:

Der skal indføres et totalt asylstop, udlændinge skal forsørge sig selv, og kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Desuden ønskes det, at offentlige velfærdsydelser skal knyttes til det danske statsborgerskab.

Ud fra en nationalkonservativ demokratisk tankegang er disse krav logiske. Læs mere

søg igen »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver