Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kynisk Tankegang bag nationalpark

Fussingø og Gribskov Naturnationalpark er de første to ud af flere på landsplan. Udsigten til en vækst i indhegningen af skove og naturarealer rundt omkring i landet med over to meter høje hegn, kombineret med, at man ikke vil vinterfodre de mange udsatte store husdyr, selvom det drejer sig om dyr bag hegn, giver massiv […]

Om rewilding og sult – Tale holdt ved demo mod naturnationalparkerne den 5. oktober 2021 foran Christiansborg

Jeg er ked af at bo i et land, hvor der er stor risiko for se magre og utrivelige dyr i de nye indhegnede dyreparker, som de nye naturnationalparker/NNP, jo egentlig burde hedde. Dyr der desperate eller ulykkelige af sult eller, som de senere bliver – svage og modløse. Vores miljøminister Lea Wermelin vil sige, […]

De nye naturnationalparker. Husdyr bag hegn er ikke vilde dyr, men vores ansvar

Der er for tiden en tendens til at sætte hensyn til naturen over hensynet til husdyr, heste og kvæg, når de bruges til naturpleje. Med en vis accept af at de må sulte, som ganske vist forsøges pakket ind. Det er dyreværnsmæssigt uforsvarligt og uetisk.

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver