Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Rewilding med husdyr er ikke etisk forsvarligt

25. maj 2021

Lad os forestille os, at man udsætter 25 dyr, heste og kvæg, på et indhegnet naturareal på 120 hektar for at undersøge, hvordan de klarer sig uberørt af mennesker, herunder hvor lang tid der går, førend nogle dør eller må aflives pga. utrivelighed og vægttab om vinteren, fordi de ikke fodres. Rewilding.

Læs mere

En stor del af vores politikere lider af religionsfarveblindhed

8. september 2019

Religioner er forskellige, som ideologier er. Vi må kunne skelne mellem politiske ideologier – især totalitære politiske ideologier – og religion. Tænk, hvis nazismen, der faktisk havde visse religiøse træk, havde iklædt sig en religiøs beskyttende kåbe.

På Facebook stod for nylig: »Jeg håber sandelig, at alle os, som ikke har brug for religiøse krykker, kan tage os sammen til at stå imod det stigende pres fra de religiøse. Religion har fanden skabt.« Læs mere

Er danske muslimer demokratisk dannede?

19. juni 2019

Man behøver ikke være demokrat, fordi man stemmer, måske ønsker man bare at gøre brug af sin ret.

Fathi El-Abed skrev (JP 13/6), at det på grund af den markante stigning i stemmeprocenten i de muslimsk dominerede boligområder nu må anses for at være modbevist, at der er særlige problemer med demokratisk dannelse og/eller sindelag blandt danske muslimer. Han mener derfor, at de, der har sagt noget andet, har taget fejl.

I sit indlæg dokumenterer han imidlertid ikke sin påstand. Man behøver ikke være demokrat, fordi man stemmer, måske ønsker man bare at gøre brug af sin ret. Og man er ikke demokrat, hvis man ikke ønsker, at det danske demokrati videreføres, men f.eks. gerne ser det erstattet af et helt eller delvist islamisk styre med islamisk inspireret lovgivning. Læs mere

En markant befolkningstilvækst

25. maj 2019

Sidste kvartal (1. kvartal 2019) modtog vi lidt færre asylansøgere og familiesammenførte, end hvad vi plejer. Men hvis man vil vurdere befolkningstilvækst og -ændringer, så skal der ses på nettotal.

Som vi får ved at se på:

  • Hvor mange kommer ind i Danmark?
  • Hvor mange forlader Danmark?
  • Hvor mange fødes?
  • Hvor mange dør?

Læs mere

Demokratiets åndenød

21. maj 2019

Det var ikke gode resultater, præsident Obama efterlod sig efter otte år bortset fra sundhedsreformen. Han efterlod sig et splittet folk, og de problemer, han havde lovet at håndtere, var uløste eller forværrede. Jobbene forsvandt, uligheden steg og migrationen fra Mexico voksede m.m. Han leverede ikke, og det var der heller ikke udsigt til, at Clinton ville. Trump var en protest-reaktion fra vælgerne. Som da Glistrup kom ind ved jordskredsvalget. Den slags kommer især bag på eliterne. Trump og Glistrup er og var et symptom på noget, der var gået forud for dem.

Når et lands ledere – ofte sekunderet af medierne og de intellektuelle i landet – er kommet for langt væk fra den jævne befolkning, så vil protestpartier opstå. Læs mere

I store dele af Aarhus kan man som DF’er ikke føre den frie og ubekymrede valgkamp

15. maj 2019

Lene Kattrup, der nu stiller op for Nye Borgerlige, måtte et par gange tage flugten ind i sin bil, og hun blev råbt af og truet ved plakatopsætning.

Som JP beskrev først på måneden, måtte justitsministeren i et samråd forklare, hvordan regeringen vil sørge for, at Paludan og hans parti kan føre valgkamp og i det hele taget beskyttes mod de trusler, PET siger, der bl.a. udgår fra islamister og deres støtter. Svaret fra Pape Poulsen var, at politiet vil intensivere efterforskningen af trusler og udarbejde beredskabsplaner, så det kan sikres, som han sagde, at alle partier »kan gå på gaden, tale om sin politik og uddele sit materiale«.

Godt så, men det rækker jo slet ikke. Vi har også brug for politisk konsekvent handling og en meget ændret politik på hele udlændingeområdet, så problemerne løses fra bunden. Uanset konventionerne. Læs mere

Kulturudveksling blandt de unge

11. april 2019

Af Københavns Kommunes integrationsbarometer for 2018 fremgår det, at ca. en tredjedel (31 %) af de ikke-vestlige unge mener, at ”religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning”.  Det er opsigtvækkende og alvorligt. Tallet er steget med 7 %, siden man spurgte i 2016.

Det går den forkerte vej trods de mange dyre projekter, der har været.

Nogle af os er ikke overraskede. Det ser heller ikke helt godt ud med unge af dansk oprindelse. Her mener 18 %, at religiøse og kulturelle love skal følges og sættes over de demokratiske love. En stigning fra 2016, hvor tallet blot var 7 %. Det er måske overraskende? Læs mere

Vi ligger nok som vi har redt

31. marts 2019

Der sker en afsmitning fra det ikke-demokratiske og ikke-sekulære samfundssyn, som nogle af vores indvandrerfamilier abonnerer på

Jeg har nogle supplerende bemærkninger til Palle Weis’ gode kommentar i JP for nylig om Københavns Kommunes netop offentliggjorte integrationsbarometer, der forsøger at vurdere integrationen af vores unge, delt op i unge af dansk oprindelse og unge med ikkevestlig baggrund. Palle Weis skriver, at vedrørende opbakning til de danske værdier er det bekymrende, når næsten en tredjedel (31 pct.) ikkevestlige unge mener, at »religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning«. Tallet er steget med 7 pct., siden man spurgte i 2016. Læs mere

« tilbagesøg igen »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver