Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Om rewilding og sult – Tale holdt ved demo mod naturnationalparkerne den 5. oktober 2021 foran Christiansborg

5. oktober 2021

Jeg er ked af at bo i et land, hvor der er stor risiko for se magre og utrivelige dyr i de nye indhegnede dyreparker, som de nye naturnationalparker/NNP, jo egentlig burde hedde. Dyr der desperate eller ulykkelige af sult eller, som de senere bliver – svage og modløse. Vores miljøminister Lea Wermelin vil sige, at så kan man da bare melde det til politiet, men sandheden er, at det vil i de fleste tilfælde være tidsspilde. Og det må hun vide, eller hun burde vide det. Det samme gælder de andre politikere, der har stemt for det. For ikke at skulle risikere sager, har politikerne for en sikkerheds skyld sørget for, at man i de nye dyreparker kan dispensere for den helt centrale § 3 i dyrevelfærdsloven samt reglerne om at holde øje med dyrene, § 9 stk. 1 og 2.

Læs mere

De nye naturnationalparker. Husdyr bag hegn er ikke vilde dyr, men vores ansvar

1. september 2021

Der er for tiden en tendens til at sætte hensyn til naturen over hensynet til husdyr, heste og kvæg, når de bruges til naturpleje. Med en vis accept af at de må sulte, som ganske vist forsøges pakket ind.

Det er dyreværnsmæssigt uforsvarligt og uetisk.

Læs mere

Politikere har ladet sig besnakke af ideologiske biologer, der ikke ved noget om dyrevelfærd

26. maj 2021

Ifølge vores dyreværnslovgivning er det ikke tilladt at undlade at fodre dyr (sørge for foder/ fødegrundlag) fx for at søge viden om, hvordan husdyr klarer sig i naturen om vinteren, hvor lang tid der går, førend et vist antal dør eller må aflives på grund af utrivelighed og vægttab, fordi de ikke blev tildelt fodring efter deres behov. Læs mere

Dyrlæge: Udsatte husdyr mistrives og dør af sult. Det er misforstået at lade være med at fodre dem

25. maj 2021

Vores kvæg og heste af husdyr-/tamracer ændrer sig ikke genetisk og bliver selvhjulpne ”vilde”, blot fordi man udsætter dem forskellige steder i landet på store indhegnede arealer, som man kalder for naturnationalparker, skriver dyrlæge

Læs mere

Rewilding med husdyr er ikke etisk forsvarligt

25. maj 2021

Lad os forestille os, at man udsætter 25 dyr, heste og kvæg, på et indhegnet naturareal på 120 hektar for at undersøge, hvordan de klarer sig uberørt af mennesker, herunder hvor lang tid der går, førend nogle dør eller må aflives pga. utrivelighed og vægttab om vinteren, fordi de ikke fodres. Rewilding.

Læs mere

En stor del af vores politikere lider af religionsfarveblindhed

8. september 2019

Religioner er forskellige, som ideologier er. Vi må kunne skelne mellem politiske ideologier – især totalitære politiske ideologier – og religion. Tænk, hvis nazismen, der faktisk havde visse religiøse træk, havde iklædt sig en religiøs beskyttende kåbe.

På Facebook stod for nylig: »Jeg håber sandelig, at alle os, som ikke har brug for religiøse krykker, kan tage os sammen til at stå imod det stigende pres fra de religiøse. Religion har fanden skabt.« Læs mere

Er danske muslimer demokratisk dannede?

19. juni 2019

Man behøver ikke være demokrat, fordi man stemmer, måske ønsker man bare at gøre brug af sin ret.

Fathi El-Abed skrev (JP 13/6), at det på grund af den markante stigning i stemmeprocenten i de muslimsk dominerede boligområder nu må anses for at være modbevist, at der er særlige problemer med demokratisk dannelse og/eller sindelag blandt danske muslimer. Han mener derfor, at de, der har sagt noget andet, har taget fejl.

I sit indlæg dokumenterer han imidlertid ikke sin påstand. Man behøver ikke være demokrat, fordi man stemmer, måske ønsker man bare at gøre brug af sin ret. Og man er ikke demokrat, hvis man ikke ønsker, at det danske demokrati videreføres, men f.eks. gerne ser det erstattet af et helt eller delvist islamisk styre med islamisk inspireret lovgivning. Læs mere

En markant befolkningstilvækst

25. maj 2019

Sidste kvartal (1. kvartal 2019) modtog vi lidt færre asylansøgere og familiesammenførte, end hvad vi plejer. Men hvis man vil vurdere befolkningstilvækst og -ændringer, så skal der ses på nettotal.

Som vi får ved at se på:

  • Hvor mange kommer ind i Danmark?
  • Hvor mange forlader Danmark?
  • Hvor mange fødes?
  • Hvor mange dør?

Læs mere

« tilbagesøg igen »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver