Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Dyrevelfærd overlades udelukkende til forbrugerne

11. december 2014

Små lande kan ikke satse hårdt på forædling og kvalitet i stedet for kvantitet. De lande har ikke kun fordel af EU’s indre marked og globaliseringen

New York Times vedtog Californien i 2010 en lov om, at alle æg inkl. importæg skulle komme fra en høne, der havde kunnet strække sine vinger ud uden at berøre andre fugle eller væggene. Et rimeligt dyrevelfærdsmæssigt krav.

Det ville næppe kunne vedtages i EU, hvor lande, der ikke vægter dyrevelfærd, er i overtal. Et land som Danmark kan heller ikke vælge at gå foran. Det vil i de fleste tilfælde stride mod EU-lovgivningen, og det vil normalt være ulovligt at indføre minimumskrav for importvarer. Læs mere

Dyresex påfører dyrene alvorlige skader. Lad os få det forbud og gøre politiets arbejde lettere

4. december 2014

DET VAR VELGØRENDE at læse Per Høst Madsens indlæg den 27. november, hvor han argumenterer for et forbud mod dyresex. Med et helt naturligt fokus på hensynet til dyrene som den svage part nævnte han blandt andet de vigtige fysiologiske og anatomiske fakta ved vores hundyr, der taler for et forbud. Læs mere

Kristendom og politik. Alle deltager i debatten på lige fod.

29. oktober 2014

Det er i den senere tid blevet debatteret en del, at så mange biskopper markerer sig politisk og især henviser til næstekærligheden som argument for at åbne vores hjerter og modtage de mange flygtninge, uanset det kommer til at koste os visse afsavn. Det er mennesker i dyb nød, og vi har så meget. Læs mere

Omvendt reformation

13. oktober 2014

Nogle hævder at IS/Islamisk Stat ikke har noget med islam at gøre eller har misforstået islam. Men som eksempelvis Rasmus Jarlov fra Københavns Borgerrepræsentation har sagt det, så har IS desværre med islam at gøre.  Spørgsmålet er mere på hvilken måde? De onde mordere og menneskeforagtende sadister finder en del af deres inspiration i islams skrifter. Læs mere

En palæstinenserven må sige fra over for Hamas

30. august 2014

MELLEMØSTEN: Mange palæstinenservenner her i landet og i Europa i det hele taget har ikke indset, at Hamas er palæstinensernes værste fjende. I den arabiske verden er man begyndt at forstå det, og Hamas har mistet megen opbakning.

af Lene Kattrup Dyrlæge og bestyrelsesmedlem af Dansk-israelsk Selskab Læs mere

Vi skal til at sadle om. Bedre at hjælpe folk i deres nærområde, end at de kommer her

18. august 2014

UNDER OVERSKRIFTEN ” Hjælpeorganisationer svigter de hårdest ramte” skrev Kristeligt Dagblad den 2. august om, at Læger uden Grænser siger, den humanitære hjælp i dag i mindre omfang end tidligere når ud til de konfliktfyldte og svært tilgængelige steder, hvor der er allermest behov som for eksempel Sydsudan og Congo. Syrien og områder af Irak kunne også have været nævnt. Læs mere

Religionsdialog med grænser. Respekt må være nok

16. juli 2014

I ET SPÆNDENDE INDLÆG behandler Leif Munksgaard den 10.juli det principielle i forhold til præsters pligt til at forkynde og missionere – bære missionen ud i verden – sat over for kravet om at respektere andre religioner og religionsfriheden samt Grundloven.

Munksgaard tager udgangspunkt i debatten, der fandt sted ved Folkemødet på Bornholm mellem Søren Espersen og biskop Peter Fischer-Møller, som blev refereret i Kristeligt Dagblad den 15. juni. Læs mere

Tale på Rådhuspladsen juli 2014 et forbud mod dyresex eller sodomi

5. juli 2014

Et forbud mod sodomi/dyresex i Danmark

Tale på Rådhuspladsen 5. juli 2014 af Lene Kattrup se evt. video på Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=1j6s9YKwdDU ved præsentationen nævnes det, at LK er dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd, men taler på egne vegne)

Læs mere

søg igen »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver