Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Blasfemiparagraf. Unødvendig i et homogent samfund

17. marts 2015

EN BLASFEMIPARAGRAF er egentlig en konstruktionsfejl i et demokrati.

Paragraffen vil, alt efter hvor nidkært den bruges, skade den fri debat og meningsudveksling.

Enhver idé og opfattelse skal kunne udfordres og debatteres kritisk. Det må også være tilladt at fremsætte religionskritik i bøger, debatindlæg, ved foredrag og i kunst inklusive satire.

Man kan komme til at krænke andres følelser, hvilket ikke bør være formålet, men i et homogent samfund med demokrati reagerer den krænkede ikke voldeligt. Læs mere

Israel. Et ekstra hjem

20. februar 2015

Niels Andersen skrev i et indlæg den 18. februar med overskriften ” Stop den israelske premierminister” om det tilbud, Netanyahu for nylig har fremsat til Europas og herunder Danmarks jøder om, at de er velkomne i Israel. Niels Andersen synes, det viser, at Netanyahu har farlige drømme om et Storisrael. Han advarer og mner, at der er tale om en farlig mand Læs mere

Omtanke er godt. Det er frygt ikke

17. februar 2015

DER ER FORSKEL PÅ samtale, dialog og at ytre sig. I en debat om ytringsfrihed er det bedst, vi bruger begreberne nogenlunde entydigt.

Jeg er enig med Erling Tiedemann, når han i sin kronik i Kristeligt Dagblad den 13. januar gør gældende, at man ikke altid skal fremkomme med en ytring, en tegning eller et udbrud, fordi det falder en ind. Læs mere

En udtalt svaghed i det politiske system

15. januar 2015

»Terrorangrebet i Frankrig er udtryk for, at ytringsfriheden og demokratiet er under angreb fra ekstremistiske kræfter. Svaret må og skal til alle tider være at rykke endnu tættere sammen og holde fast i vores værdier og det, vi tror på,« siger justitsminister Mette Frederiksen.

Når man laver marcher eller demonstrationer er formålet, at man vil have andre til at handle. Læs mere

Det er ikke hunden, der skal have en bøde

10. januar 2015

Det er ikke for at moralisere, men for at beskytte dyrene, at vi bør have et forbud mod dyresex.

Thomas Søbirk Petersen er kendt som nytteetiker. I et indlæg 27.12.2014 skrev han om, hvorfor han ikke synes, vi har brug for det forbud mod dyresex, som Folketinget p. t. overvejer. Nytteetik er læren om, at det gode sikrer størst mulig nytte for flest mennesker. Det forekommer umiddelbart logisk, hvis man som nytteetiker ikke kan gå ind for, at dyresex skal forbydes. Læs mere

Dyrevelfærd overlades udelukkende til forbrugerne

11. december 2014

Små lande kan ikke satse hårdt på forædling og kvalitet i stedet for kvantitet. De lande har ikke kun fordel af EU’s indre marked og globaliseringen

New York Times vedtog Californien i 2010 en lov om, at alle æg inkl. importæg skulle komme fra en høne, der havde kunnet strække sine vinger ud uden at berøre andre fugle eller væggene. Et rimeligt dyrevelfærdsmæssigt krav.

Det ville næppe kunne vedtages i EU, hvor lande, der ikke vægter dyrevelfærd, er i overtal. Et land som Danmark kan heller ikke vælge at gå foran. Det vil i de fleste tilfælde stride mod EU-lovgivningen, og det vil normalt være ulovligt at indføre minimumskrav for importvarer. Læs mere

Dyresex påfører dyrene alvorlige skader. Lad os få det forbud og gøre politiets arbejde lettere

4. december 2014

DET VAR VELGØRENDE at læse Per Høst Madsens indlæg den 27. november, hvor han argumenterer for et forbud mod dyresex. Med et helt naturligt fokus på hensynet til dyrene som den svage part nævnte han blandt andet de vigtige fysiologiske og anatomiske fakta ved vores hundyr, der taler for et forbud. Læs mere

Kristendom og politik. Alle deltager i debatten på lige fod.

29. oktober 2014

Det er i den senere tid blevet debatteret en del, at så mange biskopper markerer sig politisk og især henviser til næstekærligheden som argument for at åbne vores hjerter og modtage de mange flygtninge, uanset det kommer til at koste os visse afsavn. Det er mennesker i dyb nød, og vi har så meget. Læs mere

søg igen »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver