Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Korandebat. De voldelige vers findes

18. august 2016

 

EN DEMOKRATISK borger ønsker at efterleve sit lands sekulære love og bidrager ved aktivt medborgerskab til, at demokratiet kan overleve.

Hvis der er for mange borgere, der ikke støtter op om demokratiet, vil dets fortsatte beståen være usikker.

Er det berettiget, at vi så ofte bekymret spørger muslimer, om de er demokrater? Vi spørger så ikke kun, om de tager afstand fra islamisk terrorisme – vi vil vide, om de støtter demokratiet og dets bevarelse.

Læs mere

Borgere går sammen i gruppe mod spildevandsplan

8. august 2016

 

Uformel og upolitisk, kalder nyt netværk sig. Netværket går i mod spildevandsplanen og separatkloakering

Otte borgere i Hillerød Kommune har oprettet et nyt netværk, og de arbejder alle mod Hillerøds omdiskuterede spildevandsplan. Planen medfører blandt andet – indtil videre – at 3.200 boligejere skal have udført separatkloakering på deres ejendomme. Læs mere

Upopulær beslutning bør ændres til frivillighed

18. juli 2016

HILLERØD: Dorte Meldgaard, borgmester K, skrev i debatindlæg 12. juli om den tvungne separatkloakering, at hun: »Er med til at træffe nogle beslutninger, der betyder noget for nogen«. Ja det tør antydes. Som der er blevet gjort opmærksom på, er den beslutning, hun som borgmester i Hillerød har stået i spidsen for, med til at tvinge nogle af kommunens borgere fra hus og hjem. Så det kommer til at betyde noget for nogen. Det kommer til at betyde en katastrofe for nogen. Specielt de mindre velhavende husejere i kommunen.

Læs mere

Vi skal skelne mellem håb og virkelighed-islams fastlåsthed

12. juli 2016

Jeg har sympati for Bent Melchiors budskab (i Kristeligt Dagblad den 7. juli) om, at vi bør forsøge at medvirke til, at fortolkningens porte ikke er lukkede, når det gælder islam.

Hvis vi ligefrem kunne opnå en reformation af islam, således at islam blev bedre kompatibel med demokratiet og de vestlige frihedsrettigheder, ville det være en lykkelig situation. Jeg er også enig i, at en lovreligion kan sameksistere med vestlige demokratier, hvis den ikke er fastlåst. Læs mere

De har et projekt her hos os

6. juli 2016

Tak til Birgit Bertung for debatindlægget i Kristeligt Dagblad 2.7.2016 ”Det er ikke muligt at komme i dialog med islam”. Bertung har et godt kendskab til islam og til de skrifter, islam bygger på. Det bærer indholdet, som jeg er ganske enig i, præg af. Dog vil jeg anholde ordene:

”Det er unægtelig lidt svært at forstå, at så mange muslimer vil være her i landet, når vores normer og love anses for så urimelige, at man ikke kan bøje sig det mindste over for den danske tankegang om for eksempel ligeværdighed mellem mennesker.” Læs mere

Islamismen skal trænges tilbage

25. juni 2016

Jes Fabricius Møller kommenterede i avisen den 17. juni mit tidligere indlæg fra den 15. juni: ”Vi er nødt til at tale åbent om ideologien bag vor tids terror”.

Jes Fabricius Møller havde fundet frem til, at islamismen bliver omtalt uhyre meget ved at undersøge det på infomedia. Men det ved jeg godt, og i mit indlæg påstod jeg bestemt ikke andet. Læs mere

Urealistisk og rosenrødt regnestykke

16. juni 2016

 

I artiklen ”Per sparede 62.000 kr. med faskine” i Hillerødposten den 7/6 var der tale om et vildledende eksempel på en borgers udgift til separatkloakering. Og ved siden af var et ukritisk interview af Søren Støvring fra Hillerød Forsyning. Det nævnes, at Pers udgift til at grave hele vejen rundt om sit hus og etablere en sikker rørføring ved husets fundament samt tilslutte til syv tagnedløb og føre rør hen til samt nyetablere en eller flere faskiner med pumpe kun har kostet ham 8.000 kr. I den urealistiske og rosenrøde artikel hang regnestykket simpelthen ikke sammen. Læs mere

Vi bliver nød til at tale åbent om ideologien bag vor tids terror

15. juni 2016

Så længe vores politikere ikke taler om ideologien bag de fleste terroranslag, vi ser i dag i den vestlige verden, så er der grund til at være bekymret for fremtiden.

Det øger risikoen for, at vi faktisk ikke ejer evnen til at stå i mod. Som Fay Weldon skriver om i forordet til af Ibn Warraqs bog ”Derfor er jeg ikke muslim”, skal man kende sin fjendes motivation. Man skal forsøge at finde ud af grunden til, at fjenden føler sig krænket, for så kan man bedre forsvare sig mod pludselige og uventede angreb, skriver hun. Læs mere

søg igen »
  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver