Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Vi skal høre efter, så forstår vi bedre hvad der sker

27. februar 2008

Hvis vi hører mere efter, præcis hvad det er, de politisk funderede muslimer siger, så vil vi måske bedre forstå, hvad der sker. Islamisk Trossamfunds talsmand, Kasam Ahmad, brugte ordet »selvtægt« om det planlagte mord på tegneren Kurt Westergaard. Ifølge Nudansk Ordbog betyder selvtægt at tage sig selv til rette på lovens vegne. Selvtægt er et forkert ord at bruge om et planlagt mord, for i dansk lov har vi ikke dødsstraf, og desuden har Kurt Westergaard rettens ord for ikke at have begået noget ulovligt.

Han har kun lavet en satiretegning som en del af sit daglige arbejde. Men trossamfundet henholder sig til en anden lov, sharialoven, som er den lov, den engelske ærkebiskop for nylig foreslog, at man indfører visse dele af i England. Herhjemme er der desværre også personer, der synes vi skal åbne op for dette bl.a. islamforskeren Bæk Simonsen og juristen Rubya Mehdi. Ifølge denne lov, som islamister opfatter som en regulær lov, må ingen mennesker lave satiretegninger, hvor islams symboler indgår. Og der kan – ved en bogstavelig tolkning efter Koranens tekster og Sunnaen – være dækning for drab på personer, der fremstiller satiretegninger af islams symboler. Det er ikke rart at tænke på, at Islamisk Trossamfund henholder sig til en islamisk lov i stedet for til dansk lov.

Forsætlig undertrykkelse

Trossamfundet kaldte tegningerne og det at bruge ytringsfriheden på den måde for en »forsætlig undertrykkelse« af det muslimske mindretal i Danmark. Det er den sædvanlige offerretorik, som mange af os er ved at være trætte af. En satiretegning bespotter, kritiserer og udstiller et emne, en person eller en handling, men den undertrykker ikke. Og ved Westergaards fine tegning var det de voldelige islamister dvs. terroristerne og deres gerninger, der blev udstillet og kritiseret. Når Islamisk Trossamfund sætter lighedstegn mellem de voldelige islamister og det muslimske mindretal i Danmark er det helt urimeligt. Det er urimeligt overfor de muslimer, der er demokrater.

Muligvis er hovedparten af Islamisk Trossamfunds medlemmer islamister, men ikke alle muslimer i Danmark er islamister og da slet ikke voldelige islamister. Ordet forsætlig bruges i juridisk og forsikringsmæssig sammenhæng, når en gerningsperson har fremkaldt en skade med fuldt overlæg. Når Kasam Ahmad bruger ordet forsætlig, manipulerer han og forsøger at få skabt et billede af, at ansvaret for voldepisoder ikke ligger hos de egentlige udførende voldsmænd men på de fredelige tegneres skuldre og på aviserne. Disse forkerte og uheldige ord kan presse og påvirke letpåvirkelige unge danske muslimer, som vi ønsker, skal deltage i det danske samfund og selv nyde godt af og bruge vores ytringsfrihed, over på den anden fløj af muslimer, der mener et hensyn til islam skal stå over ytringsfriheden, sådan som sharialoven foreskriver det.

Det kan gøre, at de finder, at de med vold må udtrykke det, som i et demokrati kan og bør udtrykkes verbalt. Det har vi i de seneste uger set en del eksempler på. Kasam Ahmads ord er velegnede til at få unge og følsomme muslimer til at føle sig som ofre. Regeringen må spørge sig selv, om Islamisk Trossamfund virkelig er en god dialogpartner og rådgiver. Det mener jeg ikke. Hustruerne til de personer, der er blevet udvist, bar sorte heldragter med handsker, hvor kun øjnene var synlige. De forklarede til pressen, at de går ind for total kønsapartheid med en adskillelse mellem de to køn samt, at de ikke vil tage dragten af på arbejde, selv om det så betyder, at de må kræve forsørgelse af andre. Den ene formummede kvinde sad med et lille forsvarsløst barn på skødet. Disse ord siger noget om deres forhold til frihed, ligeværd og demokrati. Hvor er vi på vej hen?

Regeringen må spørge sig selv, om Islamisk Trossamfund virkelig er en god dialogpartner og rådgiver. Det mener jeg ikke. Muhammed-tegningerne

Lene Kattrup i Frederiksborg Amts Avis mm. 27.02.2008

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver