Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Vi skal have forbud mod dyresex

13. april 2011

Meget tyder på, at så mange dyr skades, at et forbud er relevant og nødvendigt.

Der har været en ret heftig debat, efter TV2 7/4 /2011 behandlede emnet dyresex/ sodomi. TV 2 er blevet kritiseret for i udsendelsen at vise en scene med en mand, der misbruger en ged til samleje. Det er mediernes opgave at vise os virkeligheden, og specielt synes jeg, det i dette tilfælde er nødvendigt at vise politikerne konsekvenserne af, at vi ikke har et forbud mod sodomi.

En del lande i Europa har indført et sådant forbud for at fremme god velfærd og respekten for dyr, som der står i bemærkningerne til det forbud, Norge vedtog i 2010.

Et forbud, som kom efter flere sager og en undersøgelse, der påviste alvorlige skader på dyrene efter seksuel anvendelse. En lignende undersøgelse i Sverige har vist det samme, og der er nu opstået et politisk flertal, så man forventer et forbud i starten af 2012.

Anderledes er det herhjemme.

Kun SF og DF ønskede et forbud, da det senest blev debatteret i Folketinget.

Ca. 80 pct. af danskerne ønsker et forbud, så noget kunne tyde på, at befolkningen har et andet dyresyn end flertallet i Folketinget. Mange kan ikke forstå, at Det Dyreetiske Råd (bortset fra et medlem) i sin anbefaling til Folketinget ikke går ind for et forbud.

Dog anbefaler rådet et forbud mod seksuel kommerciel anvendelse dvs. til pornofilm, dyrebordeller etc.

Alvorlige skader

Rådet mener, at vi mangler viden, for vi ved ikke meget med sikkerhed om skaderne på dyrene. Det er rigtigt, vi mangler sikker viden om, hvor mange dyr der bruges til sex, og hvor mange, der skades.

Ikke alle skades af det, men meget tyder på, at så mange skades, så et forbud er relevant og nødvendigt.

Vi ved efterhånden en del om de skader, der er tale om. Der er undersøgelser fra Norge, Sverige, England og USA, hvor der er tale om ret identiske og alvorlige skader på bl.a. heste, køer, hunde, katte og får. Beskrivelsen af skaderne er rystende læsning.

Vil lette politiets arbejde

Peter Sandøe, som er rådets formand, gjorde på tv gældende, at hvis vi forbød sodomi, så ville det ramme alle de landmænd, der er afhængige af at måtte befrugte deres søer ved kunstig befrugtning, når de er i brunst.

Dette argument har undret mig meget, og jeg har bl.a. forhørt mig i Norge, om de har haft problemer med det. Svaret var, at der slet ikke har været problemer med afgrænsningen.

Men da der også i Norge var enkelte røster, der fremførte dette i debatten forinden vedtagelse af loven, skrev man i bemærkningerne, at sædtapning, inseminering og andre nødvendige procedurer i forbindelse med avl og reproduktion ikke kan regnes for seksuelle handlinger i forbindelse med den aktuelle lov. Det kan vi jo også bare gøre her i Danmark, og så falder dette argument væk.

Rådet har anført, at et forbud vil gøre, at det bliver mere vanskeligt for politiet at opklare sager. Det er lige modsat. Det aflaster og hjælper, hvis det er tilstrækkeligt at påvise, at dyret har været brugt til sex af mennesker f. eks. ved videooptagelse, mobilkamera, sikre øjenvidner el. lign. Dette burde være nok til, at politiet kan give en bøde og få stoppet en praksis, der bør stoppes i tide. Som det er nu, foregår sexmisbruget ofte fordækt og skjult, og det vil det gøre uanset et forbud eller ej.

Et forbud vil både virke forebyggende og lette politiets arbejde. I dag kan politiet kun gøre noget, hvis man kan påvise større fysiske eller psykiske skader på dyrene. Og det er svært og alt for ressourcekrævende for politiet. Ofte er skaderne jo f.eks. dybt i skeden på hundyrene, og enten er de helet på ca. en uge, eller dyret er dødt og bragt af vejen.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 13.04.2011
http://jp.dk/opinion/breve/article2399948.ece

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver