Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Upopulær beslutning bør ændres til frivillighed

18. juli 2016

HILLERØD: Dorte Meldgaard, borgmester K, skrev i debatindlæg 12. juli om den tvungne separatkloakering, at hun: »Er med til at træffe nogle beslutninger, der betyder noget for nogen«. Ja det tør antydes. Som der er blevet gjort opmærksom på, er den beslutning, hun som borgmester i Hillerød har stået i spidsen for, med til at tvinge nogle af kommunens borgere fra hus og hjem. Så det kommer til at betyde noget for nogen. Det kommer til at betyde en katastrofe for nogen. Specielt de mindre velhavende husejere i kommunen.

Det kan for nogles vedkommende dreje sig om over 60-80.000 kroner, som de skal bruge til separatkloakering og må skaffe på få år. Det er ikke alle, der kan det. Beslutningen om at tvinge eksisterende husejere med velfungerende og lovlige kloakforhold til at omlægge deres kloak til separatkloakering, er, foruden det dybt uretfærdige – det må vel nærmest betegnes som et overgreb mod de uheldige borgere – truffet på et meget spinkelt grundlag. Det er efterhånden kommet tydeligt frem i den debat, der har været, efter byrådet med snævert flertal kort efter kommunevalget forhastet og uden grundige forudgående undersøgelser, vedtog, at 1500 af kommunens husejere skal have påbud om tvungen separatkloakering på privat grund. Udvælgelsen af disse husejere virker i flere tilfælde tilfældigt.

 

Det er som at tabe og vinde i lotteriet. Sådan burde det ikke være, at være borger og husejer i Hillerød.

 

Som Jesper Vorstrup Rasmussen, jurist, sagde til avisen den 16. juni, er det ikke korrekt, som hævdet af nogle af politikerne, at det var umuligt at lave forundersøgelser, forinden man besluttede, om kommunen overhovedet ville separatkloakere samt hvor, det i givet fald burde overvejes. Det er naturligvis lovligt, at kommunerne søger at skaffe et beslutningsgrundlag. Jeg kan for eksempel nævne, at Rudersdal Kommune netop har sendt en spildevandsplan i høring, hvor de ønsker efter grundige undersøgelser at separatkloakere enkelte steder i kommunen. Mange steder foretrækkes andre løsninger, der vurderes til at være mere effektive og billigere. De steder, hvor Rudersdal Kommune vil ønske at indføre separatkloakering på offentlige områder pladser, gade og veje, vil det være et frivilligt tilbud for eksisterende husejere at tilslutte sig.

 

Sådan gør kommuner, der tager hensyn til borgerne og forstår, at borgerne skal have deres økonomi, liv og hverdag til at hænge sammen.

Med nybyg er det en anden sag, her er det billigere, da separeringen indbygges i kloakken (og medtages i budgettet) fra start af.

 

Lene Kattrup 18. juli 2016 Frederiksborg Amts Avis

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver