Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Uforsvarlig behandling af dyr

7. februar 2006

Khaled Mustapha MB(EL) skriver i JP den 30.1.2006, at han ikke har hørt om nogen, der kunne smage forskel på halalslagtet kød eller andet kød. For mig har det en tydelig bismag af rå og uforsvarlig behandling af dyr. I øvrigt vil jeg ikke ”snydes”, men have lov at vælge selv. Jeg er meget ked af, at vi har gjort knæfald og tilladt denne slagtemetode i modsætning til f.eks. Sverige. Igennem mange år var det en rød tråd i vores slagtelovgivning, at dyr altid skulle bedøves forinden aflivning og slagtning. Efter en dispensation og pga. religiøst kulturelt pres blev rituel slagtning tilladt, først på dispensation og senere generelt med den modifikation, at dyret skulle bedøves umiddelbart efter overskæring af de store blodkar i halsen. Dette er selvfølgelig bedre, end hvis der slet ikke foretages bedøvelse, men det er stadig et tilbageskridt i dansk lovgivning, at man opgiver det velbegrundede og rimelige krav om bedøvelse før aflivningen. Jeg mener ikke, en religiøs forskrift bør afgøre, at Danmark skal tillade middelalderlige og rå slagtemetoder, selvom denne dog blev modificeret, så dyrene lider lidt kortere tid end i de muslimske lande, hvor man ikke foretager bedøvelse overhovedet. Bedøvelsen bør efter min mening foretages forinden aflivningen, hvis dyrene ikke skal lide, og Dyreværnsloven skal overholdes. Rundt omkring i verden findes der andre mærkværdige og urimelige kulturelle eller religiøse regler og love, der legaliserer, at man påfører dyrene smerte og lader dem lide overlast. Men i Danmark lod vi tidligere viden og menneskers rationelle argumenter styre vores lovgivning, frem for gammel kultur, traditioner og religiøse hensyn. Vores lovgivning omkring slagtning bør tilbage til en ren vestlig sekulær demokratisk linie, hvor saglige logiske argumenter ud fra hensynet til det hygiejniske, det veterinære og det dyreværnsmæssigt forsvarlige skal afgøre lovgivningen og metoderne.

Khaled Mustapha udtaler, at Dyrenes Beskyttelse har sagt, at dyrene ikke lider overlast. Men det gør dyrene, og det er ikke rigtigt, at foreningen har udtalt dette. Også Det Dyreetiske Råd har taget klar afstand fra den originale slagtning efter jødisk og islamisk ritus, hvor dyret umiddelbart efter, at halssnittet er foretaget, bedøves ved skydning med en boltpistol. Dvs. den metode, der pt. er tilladt i Danmark. I marts 2005 udtalte Rådet, at det i enighed er nået frem til, at: ”Det ikke kan anses for etisk forsvarligt, at der foretages halssnit, uden at dyret er bedøvet. Det bør være et krav, at dyret bedøves med boltpistol eller på anden velegnet måde, inden halssnittet foretages”. Udtalelsen går såvel på kvæg som på mindre drøvtyggere som får og lam. Nordiska Djurskyddsrådet har også i 2005 taget klar afstand i en fællesudtalelse.

Afgørelsen er let, hvis du kan lide dyr, bør du og dine børn aldrig købe eller spise kød fra halalslagtet kvæg, får og lam, og det bør være sådan, at vi som forbrugere kan forlange ikke at blive ”snydt” til at indtage noget kød, som vi måske ikke ønsker at spise. Jeg ønsker klart, at slagtemetoden bliver forbudt her i Danmark og, at import også bliver forbudt uanset evt. EU problemer, for jeg mener, det er en uanstændig slagtemetode. Hvis man starter aflivningen af dyret med at bedøve dette, er det ikke et problem, at man bagefter ønsker at foretage forskellige snit således, at evt. religiøse ønsker opfyldes. Her vil det blot stå tilbage at forlange bedre og tydeligere mærkning samt stadig at tilsikre, at hygiejnen er ok.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten, Københavns sektion 7.2.2006

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver