Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Topskatten er knasten

14. juli 2015

Jeg synes, at Liberal Alliance har fuldstændig ret i, at den offentlige sektor er blevet for stor. Men når nu partiet indser og mener dette, så forekommer det mig ulogisk, at LA ikke fuldt ud anerkender og tager fat på problemet med, at udgifterne til den førte udlændingepolitik er det udgiftsområde, der vokser og tynger allermest i det offentlige budget.

Det kan især ses ude i kommunerne, hvor der nu må spares overalt på ældre, børn, syge m.m., mens udgifterne til flygtninge stiger voldsomt nærmest måned for måned. LA taler ikke mere om lukkede kasser og åbne grænser, som jeg fandt var virkelighedsfjernt og uigennemtænkt. Og man har lige støttet nogle nedskæringer i ydelserne.

Men LA har ikke meldt klart ud, hvordan partiet vil sørge for økonomisk balance, hvis udlændingepolitikken ikke ændres, så indvandringens omfang begrænses, så vi markant får bremset import af personer fra ikke-vestlige lande, samtidig med at vi gradvist ændrer til øget hjælp i nærområderne.

LA stemte for mange lempelser på området under den tidligere regering, hvilket sendte signal om en slap udlændingepolitik, som slet ikke passer med partiets øvrige økonomiske politik. Der var inkonsistens, så der er brug for mere klare udmeldinger nu.

Store dele af fagbevægelsen mener, at det er o.k. med import af mange østarbejdere, blot jobbene er udbudt på danske vilkår, som man siger. Men det er mærkeligt, for der er ikke tale om fair og ens vilkår. For en person fra et østland vil den udbetalte løns købekraft være betydeligt større i hjemlandet.

Det er unfair over for en dansker på lavtlønsområdet.

Når en dansker kommer i arbejde i stedet for en østarbejder, vil der i en del tilfælde være den store fordel, at staten lettes for udgiften til en offentlig forsørgelse. Skattelettelser i bunden ville gøre det mere rimeligt og attraktivt for vores egne borgere at søge og påtage sig disse job i en lavere eller moderat lønramme. Det vil samtidig gavne landet og erhvervslivet, der så ikke behøver målrettet at gå efter import af arbejdskraft, som de gør.

LA går stadig som det eneste parti i den borgerlige lejr efter topskattelettelser. Det bliver statsminister Lars Løkke nødt til at imødekomme, men det er næppe det bedste for Danmark lige nu. Jeg tror desværre, at LA på utilsigtet vis har hovedansvaret for, at det borgerlige flertals potentiale ikke fuldt ud vil kunne udnyttes. Det er en skam.

Hvis LA kunne acceptere stramninger på udlændinge- og asylområdet i forhold til antallet af ikke-vestlige migranter/asylsøgere kombineret med, at man kunne acceptere skattelettelser i bunden for personer i arbejde, som er det, de andre tre borgerlige partier ønsker og kan blive enige om, og som pga. landets situation lige nu synes mere økonomisk velbegrundet, ville LA sandsynligvis endda til slut få mere af deres egen politik igennem – inklusive skattelettelser i toppen om nogle år.

Det virker, som om LA er dogmatisk fastlåst.

OECD har netop meldt ud, at organisationen erkender flere års total fejlvurdering. Ulighed skader væksten, siger OECD i sin seneste rapport. Hvis man tager denne analyse alvorligt, og LA plejer at lytte til OECD, så vil det være mest gavnligt økonomisk set, at vi lægger ud med at sænke skatten i bunden. Jeg finder det som nævnt også mere fair, men det er en anden sag.

LA burde kunne acceptere, at man starter med skattelettelser i bunden. Det ville styrke det blå flertal og øge chancen for stabilitet.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 14.7.2015

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver