Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Større suverænitet gavner Europa

30. juli 2007

Uffe Ellemann-Jensen er 21. juli imod en dansk folkeafstemning om EU-traktaten. Han frygter vel et nej. Om danskernes nej i 1992 skriver han: »Og så hang vi på den«. Ja, naturligvis. Som politiker skal man altid huske, man er folkevalgt og respektere en folkeafstemnings resultat, som er baseret på de konkrete politiske resultater. Danmark har i en del år været netto EU-modtager økonomisk set, men er det ikke mere. Det har fået nogle til at se mere grundigt og kritisk på, hvad vi får for pengene. På mange områder ses lovsjusk samt et bureaukrati og en uanstændig omgang med betroede økonomiske midler i et omfang, der har skræmt borgerne. Et stort flertal i Parlamentet har afvist borgerkravet om, at det uhyre kostbare og unødvendige rejsecirkus mellem Strasbourg og Bruxelles stoppes. Der er en manglende åbenhed og en uvilje mod at redegøre for forbrug og diæter. F.eks. ønsker en stor del af de danske parlamentarikere ikke at aflægge regnskab for det store beløb, de modtager til kontorhold.

Indenfor sundhed, miljø og fødevaresikkerhed har EU betydet et klart tilbageskridt på talrige områder for Danmark. EU bør ikke have mere af vores suverænitet, snarere mindre, og vi skal bestemt ikke af med forbeholdene.
Lad os først se et EU, der arbejder bedre og mere effektivt, og f.eks. tager et ansvar for dyretransporterne, som EU jo selv har skabt ved fejlagtigt at indplacere levende dyr som en vare, der skal udveksles frit. Dette problem kan let løses af EU, som tværtimod forbyder og forhindrer EU-landene i selv at måtte indføre de regler, der mangler. Efter i flere år at have fulgt lovgivnings- og regeludviklingen på fødevare- og dyrevelfærdsområdet, vil jeg vurdere, at disse har betydet et tilbageskridt. Reglerne er desuden ofte upræcise og urimeligt indviklede. Som et forsøg prøvede jeg for to år siden sammen med en journalist at stille et ret enkelt spørgsmål vedrørende kontrol af arealkrav ved dyretransporter til forskellige eksperter i bl.a. Justitsministeriet og Fødevarestyrelsen. Vi mødte venlighed og forklaring om, at reglerne var svære at forstå. Vi fik faktisk 17 forskellige svar!

Lovmøllen kører videre hver dag. En del danskere ønsker hastigheden sat ned.
I stedet for at presse en unaturlig, ensrettende, overstatslig mastodont frem, der virker som en begrænsende dyne på de meget forskellige EU-lande, må vi indse, at en større suverænitet, frihed og national forskellighed gavner Europa og gør EU stærk. Der er brug for et velsmurt og effektivt mellemstatsligt samarbejde baseret på selvstændige demokratier. Der er ikke nogen modsætning mellem at gå ind for stærke nationer og samtidig have et internationalt udsyn og være meget pro internationalt samarbejde. Det giver i længden mere frihed, mere dynamik, bedre konkurrenceevne og økonomi samt mere demokrati og trivsel.

Lene Kattrup i Berlingske Tidende 30. juli 2007

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver