Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Stormoské med radikalt budskab

7. januar 2008

Et flertal af ortodokse muslimer opfatter ikke islam som (kun) en religion, sådan som vi kristne normalt definerer en religion, nemlig som den enkeltes frivillige og individuelle trosanliggende. For dem bliver islam til islamismen, som er en totalitær ideologi, der vil bestemme over individerne og over samfundets indretning. Islamismen er ikke forenelig med demokratiet, udgør en sikkerhedsrisiko og modvirker integration.Vi kan ikke bare behandle islam som enhver anden religion og/eller kun som en religion, men må forholde os til denne virkelighed. Islams møde med Europas demokratier har fremmet udviklingen. Da menneskerettighederne blev skabt, havde man ikke fantasi til at forestille sig en situation, hvor en stor og udbredt religion ville være så anderledes og kunne ’opføre sig’ på denne måde.

Vi sammenligner med de religioner, vi kender f.eks. kristendommen og buddhismen. Men religionerne er forskellige, og islam er ikke en religion som de andre, fordi islam har et politisk og socialt system med love. Islam er ikke blevet reformeret i vestlig forstand, p.t. er det islamisterne og deres politiske islam, der har haft en vis succes med at tage styringen i Europa.

En del stormoskeer i Europa finansieres af arabiske penge, og derfor er det især den fundamentalistiske radikaliserende wahhabisme og salafisme fra Saudi-Arabien eller Det Muslimske Broderskab, der udspredes. Der er ikke tale om en religion, som den enkelte muslim i frihed kan vælge til eller fra, men derimod en religiøs/politisk ideologi med et budskab om, at demokratiet er harem, og hvor personer med gruppepres og trusler presses til at underlægge sig islams lovregler. På et møde i København oplyste menneskeretsforkæmperen Roy Brown, at der fra arabisk side i løbet af de sidste 25 år er blevet investeret mere end 60 milliarder dollar til koranskoler og moskeer i den vestlige verden.

En stormoske baseret på islamismen vil i et stort opland forsøge at sætte sig på magten og presse muslimer til at være mere ’rettroende’ og islamiserede samt vende sig mod samfundet. Også de sekulære muslimer, der er flygtet til Vesten for at få lov at være frie demokrater, rammes.

Den stormoské i København, som Birthe Rønn Hornbech har udtalt sig positivt om, vil sandsynligvis blive finansieret af arabiske penge. Hun svigter både det omgivende samfund, demokratiet og de vestlige tilpassede muslimer ved at gå aktivt frem og anbefale projektet og på forhånd sige, at hun vil »stå til rådighed for at bistå trossamfundene med praktiske ting«.

Udbredelse af islamisme er ikke forbudt, men en sådan ’isme’ og totalitær størrelse bør mødes af en ståen fast på vores demokratiske værdier og på individernes frihedsrettigheder.

Vi bør give islamismen modstand – især verbalt. I stedet ser vi, at vores integrations- og kirkeminister lægger sig fladt ned på maven og ruller den røde løber ud.

Lene Kattrup i Information 7. januar 2008

 

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver