Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Stop kønsapartheid i Odense

11. oktober 2006

Det er integrationshæmmende, antidemokratisk og uetisk at lave kønsopdelt svømmeundervisning. Sådan noget hører ikke til i et sekulært vestligt demokratisk land, hvor alt hvad vi foretager os skal bygge på menneskers ligeværd. Vi bør ikke i det offentlige rum foretage en opdeling på grund af køn, ligesom vi heller ikke bør gøre det på grund af etnicitet eller tro. Det næste kunne blive en opdeling efter religion.Det er helt ude i hampen, og den slags bør stoppes straks af kommunalbestyrelsen, der skal besinde sig og tænke sig godt om, for eftertiden vil dømme, hvis vi begynder på at indføre noget sådant.

MAN har fået idéen, fordi nogle borgere har bedt om det, og lige nu og her kan det forekomme at løse nogle problemer, tror man. Men et sådant forslag rummer et menneskesyn, der er etisk uacceptabelt. Det er også antidemokratisk og desuden integrationshæmmende.

Folkestyret er afhængigt af, at borgerne er ligeværdige og har lige adgang til at deltage overalt. I sin substans er det ikke bedre, end da man i sin tid i Sydafrika på grund af problemer med nogle gruppers forenelighed fandt ud af, at man kunne dele op i sort og hvid efter hudfarve med henvisning til, at så mindskede man spændinger og slap for problemer.

Her startede man måske også i svømmehaller, siden kom busser, beboelsesområde, mødeområder, skoler og så videre til. Det er en glidebane, og hvis det ikke stoppes i opløbet, så fører det ind i en kønsapartheid, der ikke er bedre end en race- eller religionsapartheid, der aldrig kan forsvares, hvis man som demokrat går ind for menneskers ligeværd.

HVIS vi accepterer denne kønsopdeling som en forudsætning for, at pigerne må komme hjemmefra og deltage i forskellige aktiviteter i samfundet, så giver vi en accept af en udemokratisk indskrænkelse af piger og kvinders frihedsrettigheder, så blåstempler vi et middelalderligt kvindesyn af kvinder og piger som anderledes og andenrangs, og vi bidrager til at fastholde dem i ufrihed. Lad os svømme den anden vej, for vi hjælper ikke pigerne på den måde!

Vi har tværtimod en forpligtelse til at sørge for, at enhver pige i Odense som i det øvrige Danmark kan deltage i sport og fritidsaktiviteter på lige fod med drengene.

Og vi skal simpelthen forlange fra børnehaveklassen og resten af skoletiden, at også alle pigerne deltager i svømning og badning. Det fængsel og den indskrænkethed, som religionen og familierne putter ned over disse stakkels piger, skal Odense Kommune stoppe; det er kommunens pligt at sætte Sundhedscentret på plads.

Vi er sådan set ligeglade med, om det er en religion, en ideologi eller en faders ønske at begrænse og styre en kvinde eller en pige. Under alle omstændigheder er det kommunens opgave at gå imod det og tilsikre individernes ligeværd og frihed.

Ellers tager Odense de første skridt til at indføre et system og en orden, der gælder i det kønsopdelte samfund, der jo netop ses i de lande, hvor islam breder sig i det offentlige rum og fylder for meget, hvor islam er meget mere end en privat religion.

Hvis vi går den vej, fremmes en snigende kønsapartheid, som er ved at brede sig. Vi skal tværtimod hurtigst muligt til at kræve, at alle piger i den danske folkeskole kan dyrke gymnastik, gå til sport og svømning samt deltage i lektiecafeer uanset religion og andre skel uden forhindringer, på lige fod og sammen med drenge igennem hele deres skoleforløb simpelthen fordi, det er en grundpille i et velfungerende folkestyre med demokrati at køn ikke skal adskille borgerne, ligesom race og etnicitet heller ikke skal det.

Lene Kattrup og Jette Dali medlemmer af bestyrelsen for Kvinder for Frihed  i Fyens Stiftstidende 14.10.2006

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver