Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Sorte skygger i horisonten. Tilliden i Danmark er faldet

17. januar 2013

TAK FOR SVARET fra Jørgen Carlsen til mig i avisen den 15.januar om tilliden i det danske samfund, den sociale tillid. Vi er vist ikke så uenige, som han også bemærker – og jo slet ikke om, hvor værdifuld tilliden er og om, at det derfor er uhyre vigtigt at bevare den.Jeg er blot grundlæggende mere bekymret, end han er, idet jeg finder, at vores tillidskultur er truet. I mit tidligere indlæg fra den 10. januar skrev jeg om årsagerne og opfordrede til, at vi tænker nøje over, hvilke faktorer der er selve årsagen til vores høje tillidsniveau, således at vi kan handle med henblik på at søge at bevare det.

Jeg finder ikke, at Carlsens øvrige oplysninger herunder om undersøgelsen, der ligger nogle år tilbage, hvor 50 anbragte punge i København alle blev ærligt og redeligt indleveret, kan berettige os til at konkludere, at tilliden derfor ikke er truet herhjemme. Og det var vel næppe hans ærinde.

Men i øvrigt, gid det var så vel.

Jeg ser tydeligt konturerne af nogle sorte skyer i horisonten og mener i øvrigt, at den grundlæggende sociale tillid i Danmark allerede er faldet og er på vej til at falde yderligere.

Vores samfund vil ændre sig markant, hvis dette sker. Det er dybt bekymrende, uanset det sker fra et højt niveau, fordi vi har indrettet det danske samfund efter dette.

 

HER ER JØRGEN CARLSEN vist mere optimistisk end jeg, der finder det nødvendigt, at vi målrettet sætter ind med forskellige tiltag fra politisk side, såfremt vi ønsker at bevare vores tillidskultur. Her mener jeg ikke, det er nok at håbe eller ønske.

I den tidligere omtalte lille bog ”Tillid” af Gert Tinggaard Svendsen skriver han: ” Vi er med andre ord så heldige endnu at leve i tillidssamfundet Danmark”. Og han tilføjer for at forklare sin fremhævning af ordet endnu, at det jo nemlig ikke er en naturlov, vi har dette høje niveau, men at det beror på, at vi dag for dag bliver ved med at være tillidsværdige over for hinanden.

Det er ikke nok, at vi udviser tillid, vi skal også bestræbe os på hver især at være tillidsværdige.

Det må være en vigtig del af fundamentet, og derfor fremhævede jeg det i mit indlæg. Vi bør efter min mening være mere opmærksomme på at indrette samfundet, så vi fremmer ansvarlighed og tillidsværdighed såvel imellem individer som i forhold til samfundet.

Tinggaard Svendsen skriver til sidst i sin bog, at vi stadig har en begrænset viden om, hvordan social tillid opstår.

Men vi har historisk set mange eksempler på, at den i et land hurtigt kan indskrænkes og blive erstattet af mistillid, hvorimod det virker, som om vækst i social tillid eller det at bevare et højt niveau nok er mere vanskeligt og sejt henholdsvis at opnå eller fastholde.

Lene Kattrup, dyrlæge og medlem af Det Etiske Råd i Kristeligt Dagblad 17. januar 2013

 

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver