Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Sløseri med skatteydernes penge

14. marts 2018

En del af os får det indtryk, at politikerne sløser i deres omgang med skatteydernes penge. Det ødelægger følelsen af, at man som borger med tilfredshed betaler til et sundt og godt fællesskab, og det nedbryder moralen. Det er derfor ret alvorligt.

Vi mistede 12,3 mia. kr. på et ineffektivt skattesystem og en dårlig ledelse. Det skortede ikke på advarsler undervejs. Nogle, vel især ret velhavende personer, har scoret kassen på bekostning af den almindelige flittige lønmodtager.

Man solgte Statens Serum Instituts vaccineproduktion – inklusive børnevaccinerne – til Saudi-Arabien for kun 15 mio. kr. Det kan man vel knap få en god stor villa for i det område af København.

Salget skete til en velhavende saudiarabisk købmand/koncern med bånd til Det Muslimske Broderskab.

Her ret kort efter kan det konstateres, at den danske stat har solgt med et milliardtab. Udgifterne ved hele salgsforløbet blev af Rigsrevisionen opgjort til 1,3-1,8 mia. kr. Vi har ikke kun mistet den forsyningssikkerhed, der lå i, at vi selv havde vaccineproduktionen, vi skal samtidig betale dyrt for det.

Der er desværre mange eksempler.

Det sidste, jeg vil nævne er, at regeringen og Socialdemokratiet vil øge antallet af flygtninge, indvandrere og familiesammenførte mennesker med opholdstilladelse, så flere vender hjem til deres oprindelseslande, f.eks. Nigeria, Somalia, Irak eller Syrien, ved at øge de såkaldte repatrieringsydelser.

Men her ser vi igen et af de helt uacceptable eksempler på, hvor uansvarligt man forvalter skatteborgerne penge.

Hjemsendelserne bør øges, det er både fornuftigt og rigtigt. Det bør imidlertid gøres på anden vis, samtidig med at vi også får bremset det antal mennesker, vi fortsat hvert år modtager fra Mena-landene samt Afghanistan og Pakistan. Det er nemlig stadig alt for højt, selvom statsministeren antyder noget andet. Han udelader i sin omtale antallet af familiesammenførte, som jo skal med.

Repatrieringsydelsen udgør 136.543 kr. pr. voksen og 41.643 kr. pr. barn. Hvis vi tager en familie med fem børn, hvoraf det ene barn er over 18 år, får familien langt over en halv mio. kr. for at rejse hjem (576.201 kr.).

Desuden kan der gives en række ydelser til hjælp i hjemlandet til f.eks. lægebehandling, hospitalsbehandling, medicin, skolegang, erhvervsetablering med mere.

Og herunder kan nogle få op til 4.500 kr. om måneden i fem år eller op til 3.600 kr. om måneden i livsvarig ydelse.

I en del tilfælde kan man fortryde inden for det første år og vende tilbage til Danmark, hvilket også sker af og til, uden der rejses krav om tilbagebetaling af de mange penge.

Jeg synes, det er uanstændigt over for de danske borgere og skatteydere.

Hvis du er enig og stemmer på et af regeringspartierne V, LA eller K, eller Socialdemokratiet, så spørg din folketingskandidat, hvordan dette kan ske, og om han/hun synes, det er o.k. Og hvad han eller hun evt. vil gøre for at ændre det.

En gennemsnitlig dansk lønmodtager vil være 10 år eller mere om at kunne spare det beløb op, som vi giver til udlændinge til repatriering, som normalt vil være, efter at vi har forsørget familien og sørget for kost samt husly igennem nogle år.

Imens må vi spare mere og mere på vores sundhedsvæsen, ældrepleje m.m.

Vi ser i dag eksempler på, at svage ældre ikke kan komme i bad og kun kan få gjort rent hver 14. dag og/eller på plejehjem ikke passes omsorgsfuldt og forsvarligt.

Beløbene til repatriering er ydermere så voldsomme, så det virker som et stærkt incitament, der trækker ekstra asylsøgere og familiesammenførte personer til Danmark.

Vi bør desuden tænke på, hvor mange mennesker i nød i verdens brændpunkter vi kunne hjælpe i nærområderne på en mere intelligent måde for de penge, vi i dag bruger på en helt igennem uhensigtsmæssig, uretfærdig og forkert udlændingepolitik.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 14.3.2018

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10415555/sloeseri-med-skatteydernes-penge/

 

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver