Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Slagtedyr

2. september 2007

HANS Jørgen Knudsen kritiserede 28/8 overskriften på mit tidligere indlæg: “Dyr er ikke en vare”. Det er avisen, der vælger overskriften. Af indholdet fremgik det, at jeg mener, dyr ikke kun er en vare. Også slagtedyr er levende væsener og omfattet af Dyreværnsloven, lige indtil det sekund vores aflivning har forvandlet dem til kød. Det synes vi i stigende omfang at have glemt.

EU-reglerne er på dette område helt utilstrækkelige, og de fremmer og begunstiger transporten af landbrugets slagtedyr. Der er ikke tale om en fri bevægelighed i et frit marked, hvor eksportøren/landmanden betaler de sande omkostninger til en transport, hvor blot minimale og rimelige dyrevelfærdskrav er overholdt.

Ikke profitabelt
Hvis de virkelige omkostninger inkl. sikring af dette skulle afholdes af den ansvarlige for transporten, så ville det ikke være profitabelt at sende udtjente slagtedyr på rejse igennem flere lande kun for at blive slagtet.
Det burde i stedet være transport af kød og kødprodukter, der blev fremmet af EU. Så længe et dyr endnu trækker vejret og er i live, er det ikke blevet til den let fordærvelige vare, som kød er. Kød stiller høje krav til hygiejne og køl, her ville de skandinaviske lande klare sig bedre end de sydeuropæiske lande.
Det er dyrplageri at transportere slagtedyr så langt, men det er også meget lidt fremtidsorienteret af EU fortsat at satse på langtransport af slagtedyr. Denne gammeldags politik med at bruge så mange ressourcer på at transportere slagtedyr rundt (og holde liv i en del mindre sydeuropæiske slagterier) medfører, at den højst tiltrængte innovation med forædling og produktudvikling i kødsektoren bremses i Europa.
For de danske landmænd vil det kun være en fordel at få strammet reglerne for transport af slagtedyr.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 02 september 2007

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver