Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Sherin Khankans projekt er farligt

19. december 2006

Sherin Khankan forklarer (16.12.), at hun godt kan forstå, folk bliver bange for hendes ønske om et demokratisk kalifat, fordi hun erkender, at det ikke står godt til i den muslimske verden, og eksemplerne må skræmme. Selvom projektet, som hun går ind for, endnu ikke er realiseret noget sted i verden, så tror hun fuldt og fast på, at det kan lade sig gøre. Når man læser disse ord, kommer man uvægerligt til at tænke på, at det var lige præcis det, marxisterne sagde. Efterhånden som man fik syn for sagen, og alle korthusene et efter et faldt sammen, og man så, hvilken uhyrlig undertrykkelse og fattigdom denne ideologi overalt havde bragt med sig, var der til sidst en villighed til at indrømme, at marxismen var uduelig som fundament for samfundsindretningen. Virkeligheden viste det.

Hvis man ser sig om i verden, så har det sekulære demokrati, sine fejl og svagheder til trods, været den samfundsorden, der historisk set har været bedst til at sikre ligeværd og frihedsrettigheder samt frihed, åndsfrihed og materiel velfærd for alle individer. I den islamiske verden ser vi udtalt fattigdom, og desuden alvorlige mangler vedrørende frihedsrettigheder og åndsfrihed for individerne, altid værst for kvinderne. Så kommer Sherin Khankan og foreslår en islamisering af demokratiet her i den vestlige verden.
Hun ønsker at give islam en politisk stemme. Hun har set, at valget står mellem, om islam skal søges tilpasset et vestligt sekulært demokrati, eller demokratiet skal islamiseres. Valget opstår, fordi islam i sin kerne ikke umiddelbart er forenelig med demokratiet. Hun vælger det sidste. Vi tror ikke på dette eksperiment og håber, vi aldrig bliver forsøgskaniner, især fordi vi er kvinder og mødre med døtre. Hendes projekt er farligt, demokratifjendtligt og lige så luftigt som de drømmende marxisters var.
Virkelighedens klare lys burde skære Sherin Khankan i øjnene. Men man må også indse, at realiteten af den sammenblanding af religion og politik, der jo reelt betyder sharialoven indført i et eller andet omfang, vil gå ud over individets frihed, herunder retten til religionsfrihed. Islamisk lov afskaffer det politiske ligeværd, der er en grundpille i demokratiet samt det princip, der gælder i et sekulært demokrati, at lovgivningen skal være menneskeskabt og være baseret på rationelle argumenter, der vægtes efter deres egen værdi og ikke efter en religions indhold. Rent principielt er Sherin Khankans forslag antidemokratisk, det er et første trin mod at afskaffe den slags demokrati, som vi kender. I vores øjne er hun ikke demokrat.
Lad os fastholde adskillelsen af politik og religion, og lad os bevare vores typiske danske tradition for religionssatire, der er med til at holde religionerne i ave.

Lene Kattrup og Jette Plesner Dali i Berlingske Tidende 19 december 2006 islam på dansk II

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver