Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Sharia hører ikke hjemme i Danmark

11. marts 2008

Det strider mod dansk retsopfattelse af kvinden som et ligeværdigt individ, hvis hun eller hendes familie skal betales for, at hun indgår i et ægteskab

ISLAMFORSKEREN Jørgen Bæk Simonsen har flere gange plæderet for, at vi her i landet skal indføre en del af den religiøst begrundede sharialov på familieretsområdet. I Kristeligt Dagblad den 16. februar gentog han dette og sagde, at vi bør lade den islamiske brudegave være en del af dansk retspraksis.Det er et politisk spørgsmål, der vedrører, hvordan vi skal indrette vores samfund. Han bør derfor afkræves en argumentation, hvor vi ikke kun kan nøjes med fokus på islam. Et spørgsmål om sharialovens plads i dansk lovgivning er et politisk spørgsmål, fordi vi befinder os i et sekulært land. Journalisterne bør tænke på dette. Spørgsmålet hører egentlig hjemme hos politikere. Her har en af dem, SF’s Villy Søvndal, lige givet os det klare svar, at både shariaen og kalifatet absolut intet har at gøre her i Danmark.

Hvis vi accepterer brudeprisen, er der tale om, at vi gør kvindens krop og hendes seksualitet til en handelsvare. Det er en antidemokratisk, kønsdiskriminerende form for menneskehandel. Kvinder her i landet kan bo alene og ernære sig selv med eller uden børn.

DET STRIDER MOD vores retsopfattelse af kvinden som et ligeværdigt individ, hvis hun eller hendes familie skal betales for, at hun indgår i et ægteskab. I Bæk Simonsens bog “Hvad er islam” fra 2006 siger han, at forudsætningerne for, at menneskerettighederne kan overholdes, er, at “Samfundet anerkender, at det er mennesket, der lovgiver, og ikke en Gud. Det er og bliver et uomtvisteligt krav. Ethvert forsøg på at lade regler for et givet samfund hidrøre fra Gud er en krænkelse af menneskets tilkæmpede ret til at bestemme over sig selv”. Hvorfor har han i dag en helt anden holdning?

Når Bæk Simonsen melder ud, som han gør, og anbefaler en religiøs lovgivning, så burde han, uanset sin forskerbaggrund, afkræves nogle mere konkrete svar på, hvordan han har tænkt sig det. Mener han, at sharialoven skal indføres via Folketinget eller uden om? Skal den håndhæves af det almindelige danske politi, eller hvad havde han tænkt sig? Enhver lov skal jo håndhæves. Hvordan skal politiet i de mange dagligdags situationer vide, om det er sharialoven eller den almindelige danske lov, der skal forvaltes efter?

OVERORDNET SET SAVNER jeg en rationel argumentation fra Bæk Simonsens side for, hvorfor han mener, vi skal tilpasse vores retssystem til det islamiske. Hvorfor synes han ikke modsat, at det er muslimerne, der som borgere må tilpasse sig fuldt ud til vores retssystem?

Hvis vi har et problem med, at nogle herboende imamer er begyndt at agere som juridisk sagkyndige eller dommere, bør vi så ikke hellere se at få det stoppet effektivt?

Hvis han som islamforsker vil byde ind med en meget markant og anderledes indretning af det danske samfund ved at anbefale en religiøs lovgivning, her sharialoven, så må han også fremkomme med en politisk begrundelse og med nogle konkrete svar på hvordan og hvorfor.

Lene Kattrup i Kristeligt Dagblad 11.03.2008

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver