Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Separatkloakering

29. februar 2016

Jeg er enig med Dorte Konradsen, der den 16.2. kom med en generel kritik af separatkloakeringen og specielt den måde, den indføres på i Hilleråd Kommune. Hun mener, at borgerne er forvirrede og utrygge og ikke informeres ordentlig, selvom det er en stor uventet udgift, der kan løbe op i betydelige beløb fra 70 – 90.000 kr. der skal skaffes på fire år, hvilket vil tvinge enkelte husejere fra hus og hjem.Nogle har slet ikke opdaget, at de er ”udvalgt” til dette projekt. Der burde have været et max på netto 20-30.000 kr. på seks til otte år. Borgerne orienteres ikke godt nok.

Hvorfor giver kommunen ikke et regulært påbud i god tid, hvor der beskrives overfor den enkelte husejer, hvad der kræves, hvorfor samt hvor lang tid, man har plus klagevejledning. Nu holdes der blot infomøder med Hillerød Forsyning, HF, som sådan set blot er blevet sat til at udføre en opgave. Informationen er varierende og upræcis. Den 23.2. svarer direktør for HF Søren Støvring Dorte Konradsen, at borgere, der har tilkendegivet, at de ønsker at håndtere regnvand på egen grund OG kan gennemføre en nedsivningstest med positivt resultat, vil få refunderet 40 procent af tilslutningsbidraget.

Hvad nu, hvis man har fået information fra HT om, at man skal håndtere regnvandet fra taget på egen grund, men man samtidig har en negativ nedsivningstest dvs. grunden er slet ikke egnet til nedsivning? Så er man jo på herrens mark, medmindre man synes, det er ok at få en oversvømmet og ødelagt have samt desuden risiko for husets fundament og evt. kælder tager skade. Det nærmer sig ekspropriation uden erstatning, tværtimod skal man selv betale for ødelæggelsen.

Som Dorte Konradsen gør opmærksom på, er der mange uklarheder, og man får forskellige svar. Noget tyder på, at det er gået for hurtigt.

Lene Kattrup i Hillerød Posten 29.2.2016

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver