Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Separatkloakering belaster stadig borgerne urimeligt

17. maj 2016

Miljøministeriet har til flere borgere bl.a. undertegnede i svarbrev (jeg har naturligvis dokumentation, som alle, der henvender sig til mig, kan se):

“Der findes i forvaltningsretten almindelige regler om proportionalitet, lighed og god forvaltningsskik. Som følge heraf må det blandt andet antages, at borgerne skal have en rimelig frist til at gennemføre fx separatkloakering. ”samt

“Separatkloakering kan være et godt redskab til at forebygge oversvømmelser, men det er frivilligt, om den enkelte kommune vælger at gennemføre separatkloakering som en måde til at håndtere regnvand på uden om kloaksystemet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at disse kommunale påbud ikke er begrundet i statslige krav ”

Tue Tortzen, formand for Miljø- og Teknikudvalget, har flere gange udtalt, at Folketinget har pålagt kommunerne at indføre separatkloakeringen. Det er altså ikke rigtigt.

Der er mange og meget mere borgervenlige måder at løse regnvandsproblemer på. Især de frister, som kommunen giver, er helt urimelige og alt for korte, de vil tvinge nogen fra hus og hjem. Men de valgte områder og den måde man gør det på er i det hele taget forkert. Tænk hvor mange søvnløse nætter og økonomiske bekymringer, det har givet borgerne.

Der bør være tale om frivillighed eller i det mindste meget længere frister, så borgere ikke skal gå fra hus og hjem. Man kunne have sat et utvetydig max udgiftsloft på fx 30.000 kr. på 8 år.

Vi, der er imod tvungen separatkloakering på privatgrund, er ikke ligeglade med miljøet, men mener, som der står i vores underskriftindsamlings-tekst:

”Det er forskelsbehandling af borgere, at man udvælger 3.200 husejere, som pålægges at separatkloakere for egen regning, da de øgede regnmængder skyldes klimaforandringer, som vi alle er ansvarlige for. De 3.200 husstande er lig med ca. 15 % af alle husstande i kommunen”

Se

http://www.skrivunder.net/vi_protesterer_mod_separatkloakering_pa_privat_grund_i_hillerod

og skriv under

LENE KATTRUP i Hillerød Posten 17.5.2016.

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver