Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

SATIRE I DEMOKRATIET: Ingen særbehandling

4. oktober 2010

I ET DEBATINDLÆG (29.9.) med titlen ‘”Muhammedtegningerne gravede kun grøfter’” giver Bent Melchior, Benny Andersen, Fathi El-Abed med flere udtryk for, at de opfatter de 12 satiretegninger, som Jyllands-Posten offentliggjorde 30.8.2005, for en »dæmonisering af religiøse mindretal«.

Jeg er lodret uenig. Mange inkl. undertegnede opfatter dem bestemt ikke sådan.

Ledsageteksten, som må være ret afgørende i denne forbindelse, samt både Flemming Rose og Kurt Westergaards mange kommentarer lige siden, siger noget helt andet.

Som vi ved, blev der i teksten plæderet for, at også religiøse mindretal skulle behandles som alle andre, dvs. inkluderes i fællesskabet og ikke udsættes for det, som professor Mehdi Mozaffari kalder for en forskelsbehandling af ikke-lige personer (JP 29.9.).

SOM SÅDAN kan teksten og selve tegningerne, om end der var tale om satire, lige så vel opfattes som inkluderende. Det er der ret mange, inkl. undertegnede, der mener og ønsker.

Denne fløj ønsker og kræver, at mindretal inkl. muslimer ikke bør undtages for satire, blot fordi de er et mindretal og ønsker det. Det vil nemlig have nogle uheldige ekskluderende konsekvenser, og det er endvidere udtryk for en uheldig særlig beskyttelse af mindretal, der ligner en misforstået kolonial hedengangen opfattelse af mindretallet som en slags børn eller umyndige/svage, som vi andre som vestlige højerestående feudalherrer særligt skal beskytte. Som om disse personer fra mindretallet ikke er vores ligemænd og -kvinder.

Det er altid mere værdigt og udviklende for alle med en ligebehandling, og det betyder, at så må alle som borgere her i landet – uanset eventuel baggrund – finde sig i satire, foruden så meget andet, der hører til vores lands samfundsorden og tradition. I øvrigt er satire det stærkeste våben, der findes til at nedbryde og afklæde magtmisbrug. Satire er en nødvendig ting i et demokrati, og ingen grupper bør særligt kunne fritages.

Når Melchior og andre bliver ved med at omtale intentionen bag tegningerne som et indiskutabelt ønske om at dæmonisere et religiøst mindretal, når de må vide, at mange, inkl. avisen, der bragte dem, mente, det var det modsatte, så må jeg desværre sige, at det virker, som om det er dem, der ønsker at grave grøfterne endnu dybere. Eller kommer til at dæmonisere.

Lene Kattrup i Politiken 4.10.2010

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver