Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Sæt fokus på dyrevelfærd

26. november 2010

Fødevareminister Henrik Høegh (V) siger til JP 17/ 10, at ideen om gradvis nedtrapning af den betydelige landbrugsstøtte i EU-området er en død sild, fordi de andre lande ønsker den bevaret. Han har formentlig ret. Han omtaler, at der i stedet er planer om en vis omlægning, så de nyoptagne østeuropæiske lande vil modtage forholdsvis mere i fremtiden, hvilket vil ramme det danske landbrug. Han foreslår, at man kunne »gøre en del af støtten betinget af, at landmændene løser opgaver i forhold til klima, miljø og natur«. Det lyder fornuftigt, men hvorfor tænker Henrik Høgh ikke på også at medtage dyrevelfærd og dyreværn som vigtige parametre?

EU har i mange år skadet sit omdømme ved så markant at tingsliggøre og markedsgøre landbrugsdyrene i Europa, så de i stigende grad lever i fabrikslignende, dyrefjendske stalde, hvor de ofte ikke trives, har en alt for høj sygdomsfrekvens og dødelighed, og hvor vi har problemer med antibiotikaresistente bakterier, som kan overføres til mennesker.
Vi vælger medicin i stedet for at forbedre pasningen og deres levevilkår, så disse tilpasses dyrets natur og behov. Samtidig har EU direkte og indirekte fremmet langtransport af slagtedyr igennem Europa, så produktionen kan flyttes til steder med små krav til velfærd.

Krav om velfærd skal med
Man burde koble krav om bedre dyrevelfærd sammen med støttekronerne.
Det ville bedre EU’s image, gavne dyrene, øge deres sundhed og bedre vores mulighed for i fremtiden at få en kødproduktion, som vi etisk set kan være bekendt, og som ikke indebærer en fødevaremæssig risiko.
Henrik Høegh må øve sig i at udtale ordet dyrevelfærd; man hører ham alt for sjældent bruge det.
Det bør ikke være et fremmedord for vores fødevareminister.
Med til et bæredygtighedsbegreb på landbrugsområdet hører – foruden klima, natur og miljø – også et hensyn til og en respekt for landbrugsdyrene som levende dyr.
Der er sket en uacceptabel tingsliggørelse af dyrene. Det er tankevækkende og sigende, at vi i dag kalder ministeren på området for fødevareministeren, og ministeriet hedder Fødevareministeriet.
Dyrene er blevet fødevarer eller planter – inden de er blevet slagtet.
Engang var de levende dyr.

Lene Kattrup i Jyllandsposten 26.11.2010

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver