Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Rewilding med husdyr er ikke etisk forsvarligt

25. maj 2021

Lad os forestille os, at man udsætter 25 dyr, heste og kvæg, på et indhegnet naturareal på 120 hektar for at undersøge, hvordan de klarer sig uberørt af mennesker, herunder hvor lang tid der går, førend nogle dør eller må aflives pga. utrivelighed og vægttab om vinteren, fordi de ikke fodres. Rewilding.

Det går rimeligt de første vintre, dyrene klarer sig igennem, selv om flere magrer af og er utrivelige, de retter sig dog om foråret, når græsset igen begynder at gro. Den fjerde vinter, hvor der er 77 dyr, og vejret er mere barskt, går det galt. Fremfor at lade naturens kræfter, kulde og fødemangel regulere bestanden, som det egentlig ligger i projektet, afliver man sidst på vinteren 41 mistrivelige og magre dyr, der ellers ville være døde af sult og kulde. Året efter går det bedre, vejret er mildere, og der er færre dyr, så fødegrundlaget er bedre. Dog også magre og mistrivelige dyr.

Godt, frit og naturligt? Nej, for dyrene bag hegn kan jo ikke vandre frit og opsøge bedre fødesteder samt gode hvile- og sovesteder, når de ønsker det. Desuden er det dyr af husdyr-, landbrugs- og tamracer, vi sætter ud i naturen og lader være med at passe og fodre. Måske er dyrene ikke mere tamme pga. uberørthedskravet, men derfor bliver de ikke pr. automatik til ”rigtige vilde dyr”, tilpasset naturen og i stand til at trives på egen hånd.

Er det etisk set OK? Nej. Ikke fordi dyrene i eksemplet ikke bliver så gamle. Men fordi det er husdyr, vi har ansvaret for, som vi behandler uforsvarligt. Det drejer sig om deres lidelser, inden de dør.

Disse dyr har et andet ernæringsbehov og en anderledes fordøjelse end hjortedyr, der ikke er lige så afhængige af græs som hovedernæringskilde. Og hjortedyr kan bedre æde og fordøje blade, buske, grene osv. En vigtig forskel. Derfor ser vi mange sultproblemer med udegående heste og kvæg om vinteren, hvor der ikke fodres, mens hjorte klarer sig bedre.

Men selv i Dyrehaven nord for København vinterfodrer man og regulerer hjortebestanden i god tid, inden vinteren sætter ind. Her kan man tydeligt se, at de har ædt de nederste grene på træerne, så der er lysåbent og en god biodiversitet.

Vores heste og kvæg er ikke genetisk tilpasset et liv udendørs i den danske fugtige vinter med de mange skift mellem regn og frost, som er mere krævende for dyrene end den tørre kulde, man ser i Centraleuropa. Hjortedyr er tilpasset det danske klima om vinteren. Afmagrede heste og kvæg har svært ved at opretholde kropstemperaturen om vinteren. Det øger lidelserne.

Vi har allerede nu set mange eksempler på alvorlig afmagring og mistrivsel, når udegående kvæg og heste ikke vinterfodres, som led i rewilding-forsøg eller aggressiv naturpleje, fordi man ved at sulte dem ønsker, at de skal blive som hjorte og æde mere løs af grene, buske og træer. Det er imod deres natur, de gør det først, når de sulter.

Er rewilding ulovligt? Rewilding, som jeg har beskrevet her (med inspiration fra Molslaboratoriet), mener jeg er ulovligt i henhold til vores nugældende dyrevelfærdslov, hvor der står i § 3:

»Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.«

Lea Wermelin må være enig. For hun har tænkt sig at foretage sig det samme i de nye naturnationalparker, udsætning af heste og kvæg med rewilding, ingen vinterfordring, men hun ønsker (via et lovforslag), at denne centrale § 3 ikke skal gælde for husdyr, der er så uheldige at blive udsat i parkerne. (lovforskaget L 229 blev desværre vedtaget primo juni 2021 red.)

Mit forslag til politikerne er:

Hav kun hjorte som naturplejere i de nye parker bag hegn – og/eller stryg helt det dyre, naturskæmmende hegn. Hvis I vil have kvæg og heste, så giv dem nogle læskure, og sørg for stabil og god vinterfodring. Det er uprofessionelt og kynisk at undlade vinterfodring af heste og kvæg, fordi man har fået en utopisk rewilding-ideologi på hjernen.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten 25.5.2021

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13003338/rewilding-med-husdyr-er-ikke-etisk-forsvarligt/

Efter min opfattelse er rewilding, som det foregår nu, ulovligt i forhold til dyreværnsloven.

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver