Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Økologi har med dyrevelfærd at gøre

1. maj 2005

I en kronik af Allan Vendeldorf den 18.4. fremstilles det, som om økologien er en slags kultbevægelse eller en ”fundamentalistisk organisation” fyldt med ”floskler” og ”øko-klicheer”, som der stod. A.V. taler om ”øko-shariaren” og at, det er ”hovedrystende langt ude i hampen”, hvis man tror, at ”øko-kød skulle være en garanti for bedre dyrevelfærd”. Mange af de oplysninger, der gives, kan jeg ikke nikke genkendende til. Der er visse kendsgerninger såsom, at:

Økologiske køer skal have adgang til motion, være på græs minimum 150 dage om året, på stald skal der til en ko være tørt leje med naturlig strøelse, og hver ko skal min. have 6 m2 til rådighed. For økosvin gælder, at de skal være løsgående, slagtesvin skal have adgang til udendørsarealer, og liggearealer skal være forsynet med ren, tør strøelse, smågrise må først tages fra soen når de er 7 uger, og søerne skal have adgang til græsarealer min 150 dage i sommerhalvåret, og der er krav om rigeligt halm til at bygge rede, når soen skal fare. Disse krav stilles ikke til konventionelt kvæg- eller svinehold.

For økohøns gælder, at der højst må være 6 høner pr m2, der skal være strøelse på gulvet, siddepinde og reder, bure eller net er ikke tilladt, og de skal have adgang til et grønt udeareal med min 4 m2 pr høne. Det er vel ikke nødvendigt at fortælle, at dette er luksus i forhold til de forhold kollegaen, burhønen, må leve under.

Der har naturligvis været visse indkøringsproblemer bl.a. på grund af, at vores husdyrracer ikke mere var skabt til at leve under mere frie forhold. De var ikke altid robuste nok. Et målrettet avlsarbejde er ved at afhjælpe dette.

Disse krav ikke i sig selv nok til at give garanti for dyrs velfærd. Der er også den menneskelige faktor. Landmanden/ eller kvinden og, hvordan denne passer dyrene, er altid den væsentligste faktor. De fysiske rammer siger ikke alt, men er dog en væsentlig faktor. Økologi har meget med dyrevelfærd at gøre. Hvis jeg var en gris eller en ko, ved jeg godt hvad jeg ville vælge. Som forbruger er jeg heller ikke i tvivl.

Lene Kattrup i Berlingske 1. maj 2005

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver