Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Nej, jeg vil ikke tolerere islamismen. Den er antidemokratisk af væsen

12. marts 2012

TAK TIL Knud Torm for hans svar den 6. marts på mit tidligere indlæg “Der findes ikke moderate islamister”: Torm endte sit indlæg med at stille spørgsmålet: “Hvorfor skal vi som demokrater ikke tolerere islamister, så længe de ikke vil omstyrte samfundet?”.
Jeg kan svare ganske kort: Fordi islamismen er antidemokratisk.Min og Knud Torms uenighed består måske i, at han enten mener, islamismen er demokratisk, hvilket vil undre mig, eller også er det ham, der skylder en forklaring på, hvorfor han synes, vi bør tolerere islamismen Jeg vil gerne pointere, at jeg naturligvis ikke ønsker at forbyde ideologien. Et sådant forbud bør i et demokrati ikke komme på tale, medmindre der er opstået en situation, hvor det som nødværge kan blive nødvendigt, hvis demokratiet er i fare. Men i sig selv er et sådant forbud imod demokratiet, så det bør altid søges undgået.

Jeg taler naturligvis blot om, at vi verbalt, men meget fast og vedholdende, bør modsige islamismen for at kæmpe for den fortsatte beståen af vores vestlige demokrati, religionsfriheden og den politiske ligeværdighed uanset køn og religion. Det er min opfattelse, at Torm gør spørgsmålet mere indviklet, end det behøver at være.
Og jeg synes stadig, at der er grund til at undre sig over, at så mange tyskere og andre i Europa ikke i tide kunne se faren ved den totalitære ideologi nazismen. Nogle så det faktisk tidligt og tydeligt. Som jeg tidligere har skrevet om i avisen, findes der mange tankevækkende bøger, der beretter om det.  Der er blandt andre bøgerne “Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste” af Victor Klemperer, ” Ikke jeg” af Joachim Fest, “Mit sårede hjerte” af Martien Doerry og ” Mein leben” af Reick-Ranicki”.

Vi kan lære meget om totalitarisme og om, hvordan vi er som mennesker, ved at læse bøger, som beskriver, hvad der skete i Tyskland i disse år, hvor landet var intellektuelt og kulturelt utrolig veludviklet.
Men alligevel fik nazismen magten, og Anden Verdenskrig kom. I bøgerne kommer det også frem, at flere godt kunne have gjort noget, også uden selv at komme i fare, og man forstår, at blandt andet menneskets svaghed, ubekymrethed, manglende empati og flokinstinkt skaber totalitarisme.
Det er blot det, jeg gerne vil pege på.

Vi bør altid være på vagt over for totalitære ideologier, og her medtager jeg islamismen.
Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Philippe Val og Mehdi Mozaffari med flere skrev under Muhammed-krisen i et manifest, at: ” Islamismen er vor tids største trussel på linje med andre store totalitære ideologier som stalinismen, nazismen og fascismen”. Jeg er enig. Og selvom faren p. t. ikke virker så synlig her på vores kanter, så synes jeg ikke, vi skal agere alt for afslappet.

Måske definerer jeg og Knud Torm islamismen helt forskelligt. I så fald er vores uenighed meget forståelig.  Måske mener Torm ikke, at denne ideologi har til formål at erstatte rationelt begrundet menneskeskabt lovgivning vedtaget på demokratisk vis i et parlament med religiøst begrundet lovgivning.
I tilfældet islamismen med Koranen og hadith som religiøs kilde.

For god ordens skyld, fordi Torm inddrager andre i sin besvarelse til mig, ønsker jeg at præcisere, at jeg udtaler mig som privatperson og udelukkende på egne vegne.

Lene Kattrup i Kristeligt Dagblad 12.3.2012

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver