Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Muslimer i forklaringsproblemer

9. juli 2007

Zubair Butt Hussain, cand. polit. og talsmand fra Muslimer i Dialog (MiD), kommenterede i Deadline på DR 2 den 20. juni de nye dødstrusler mod Salman Rushdie, som er fremsat af personer, der mener at finde legitimation herfor i islam lære. Det havde været rimeligt at forvente, at Hussain havde indrømmet, at der faktisk findes passager i Koranen og Muhammeds handlinger, der ved en bogstavstro fortolkning kan give næring til vold og dødstrusler, men derpå på vegne af MiD havde taget af stand fra en sådan bogstavelig fortolkning. Nægter sammenhæng

I stedet valgte Hussain at påstå, at der intet står i Koranen, der kan legitimere angreb på en person, der har kritiseret islams profet eller dogmer samt, at der i det hele taget intet findes, der har med vold og selvtægt at gøre i islam.
Det slog mig, at hans argumentation var meget lig, da han i pressen for tre år siden udtalte sig om mordet på Theo van Gogh.
Også dengang var han uforstående over for, at man kunne finde på at postulere en mulig forbindelse mellem vold og islam.
Men det gør islamisterne, der truer med vold eller udøver vold jo.
De henviser selv direkte til islam som grundlag for deres handlinger. Det er dem, han kan takke for det.

Og hvis Hussain havde ret i, at der ikke var belæg for en sådan sammenhæng, så burde TV dybest set slet ikke have inviteret ham til at kommentere dødstruslerne mod Rushdie, blot fordi han er muslim og bestyrelsesmedlem af MiD, og han burde måske selv have afslået et interview med henvisning til, at disse trusler intet har at gøre med islam.
Under interviewet forklarede han, at når en minister i Pakistan opfordrer til drab af Rushdie, så er det fordi, regeringen har brug for at vise befolkningen, at islam tages alvorligt.
Modsigelsen var også her tydelig.
Hussain havde lige forklaret, at islam ikke kan have noget med selvtægt eller vold at gøre.
De personer, der fremsætter truslerne, henviser til en klassisk, traditionel, bogstavstro islamfortolkning.

En alvorlig sag
Opfordringer til voldelig selvtægt findes f.eks. i Koranens sura 47 vers 4: “Når I møder dem, der er vantro, så halshug dem, til I besejrer dem, og bind dem fast med bånd”, og Muhammed, som er forbilledet, beordrede, at den kvindelige poet Asma bint Marwan, der havde skrevet nogle blasfemiske digte, skulle dræbes.
En bogstavstro fortolkning af islam kan være en alvorlig sag.
MiD arrangerer bl.a. studieture til Yemen indeholdende 40 dages intensivt kursus med undervisning i klassisk, traditionel islam, i Koranen og hadith inkl. retslære, morallære og memorisation (udenadslære), hvor det ikke er tilladt den enkelte at omfortolke eller forholde sig kritisk til noget af indholdet.

Klar melding
Der er i det hele taget ikke meget, der tyder på, at Hussain og MiD går ind for en moderne islamfortolkning, hvor de accepterer og/eller opfordrer medlemmerne eller kursisterne til at fortolke islams tekster kritisk og individuelt.
Vi har også til gode at få en klar melding om, hvorvidt Hussain og MiD selv tager afstand fra en bogstavstro fortolkning, hvor der lægges luft til de eksisterende militante, voldslegitimerende passager i Koranen og hadithen samt andre passager, der modsiger retsstaten og demokratiets grundsætninger.

Lene Kattrup i Jyllands-Posten Øst 09 juli 2007

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver