Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Man kan jo tilstræbe en objektivitet

31. januar 2008

I et interview (Information 26. januar) berettes om, at islamforskeren Jørgen Bæk Simonsen er under anklage for at lade sin forskning være et spejl af tidens strømninger og mode, af det som på et givent tidspunkt er ‘god tone’, i stedet for at tilstræbe at finde fakta/den objektive sandhed. Bæk Simonsen har i visse tilfælde i sit forfatterskab foretaget større ændringer i sin fortolkning og beskrivelse af visse af islams begreber såsom jihad og dhimmi samt i sin opfattelse af Koranens rolle.Jeg kunne godt tænke mig at høre hans forklaring på dette fænomen. I interviewet siger han blot, at man som forsker træder ind i en kontekst og ikke kan forske værdifrit.

Hans forskerkollega Peter Seeberg siger om islamforskningsområdet, at det er en del af den offentlige diskussion, så der vil komme personlige holdninger til udtryk, man vil som forsker ikke kunne levere objektivitet, men “så længe man er klar over sine holdninger og kan forholde sig akademisk til dem, kan jeg ikke se et problem”.

Jeg synes, de begge overser, at problemet er, hvis læseren ikke er klar over, hvornår han eller hun præsenteres for en holdning farvet af tiden, og hvornår vi præsenteres for – i det mindste tilstræbt – objektive fakta. Vi bør oplyses om dette. Det må være et rimeligt forbrugerkrav.

Hvis en forsker helt eller delvist i visse forbindelser skifter en forskerkasket ud med en mere politisk korrekt diplomatkasket, så bør det oplyses.

Det er ikke nok, at forskeren selv ved det.

Lene Kattrup i Information 31.01.2008


 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver