Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Loven bør kræve at dyrene er bedøvet før vi skærer i dem

15. august 2006

I BT den 19.2.2006 oplyser Khaled Mustapha, (BR, EL) at det han kalder for korstoget mod halalkød, bygger på myter og misinformation. Han oplyser, at der allerede i firserne blev indgået en aftale med de muslimske trossamfund om, at dyrene altid bedøves først, når de slagtes herhjemme. Men ingen repræsentanter for danske myndigheder, kender noget til en sådan aftale.  En aftale ville aldrig have kunnet være landsdækkende, al den stund der jo ikke findes nogen organisation, der repræsenterer alle muslimerne. Og i øvrigt laves lovgivningen nu også i Folketinget. Der har været og er stadig visse frivillige aftaler imellem enkelte slagterier og nogle grupper af moderate muslimer, der godt har kunnet acceptere en modificeret rituel slagtemetode, hvor dyret bedøves først, forinden halsnittet (efter de specielle religiøse ønsker) anlægges. Nogle slagterier har anvendt denne metode, der ikke kan kritiseres ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt, såfremt det bliver udført ordentligt. Det er udmærket, men det bør være et landsdækkende krav og indføjet i lovgivningen, at alle dyr, der slagtes i Danmark er bedøvet forinden, man foretager halssnittet og påbegynder blodudtømningen.

For enkeltstående lokale frivillige aftaler er jo ikke nok til at sikre, at mere uacceptable former for slagtning efter religiøst ritus ikke kan foregå herhjemme nu eller i fremtiden al den stund, disse faktisk er fuldt lovlige efter nuværende lovgivning. En slagtning, hvor dyrene får foretaget halssnit, uden at være bedøvet forud, skal blot anmeldes til myndighederne. Lige i øjeblikket har ingen slagtesteder anmeldt at dette forekommer, men jeg føler mig ikke fuldt ud overbevist om, at det altid vil blive meddelt. Når lovgivningen foreskriver, at det er tilladt på visse slagterier, men blot skal meddelelses forud, vil en evt. forglemmelse nok ikke blive betragtet som særligt alvorligt eller ulovligt. Under alle omstændigheder bør lovgivningen ændres. Dette hul i lovgivningen kan også tænkes at påvirke tendensen til at slagte rituelt ulovligt og primitivt rundt omkring i landet på gårde, i lader og garager mv. Det er vigtigt, vi sender det signal med vores lovgivning, at alle dyr skal bedøves, før man begynder at skære i dem for nu at sige det lidt tydeligt og firkantet. Alt andet er helt uacceptabelt, middelalderagtigt og udtryk for et dyresyn, der ikke hører hjemme i et veludviklet vestligt land. Et lovforslag om at gøre bedøvelse obligatorisk og ufravigeligt før slagtning kunne kun EL, DF og visse af SF gruppen støtte, da der var beslutningsforslag herom i foråret 2005. Jeg fandt det uforståeligt og uacceptabelt, at de andre partier ikke kunne støtte forslaget.

Lene Kattrup i BT den 20.3.2007

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver