Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Læge pressede familien hårdt

13. oktober 2012

DR-Dokumentar. Medlem af etisk råd er betænkelig ved, at behandlingen ændres i forbindelse med organ-donation.
af Christian Krabbe Barfoed (Email er skjult - JavaScript skal være slået til)  Der blev lagt et langt hårdere pres på familien Melchior for at sige ja til, at datteren, Carina Melchior, skulle være organdonor, end det fremgik i DR forleden i dokumentaren »Pigen der ikke ville dø« om 20-årige Carina Melchiors utrolige historie.
»Hvis man ikke donerer, så fjerner vi simpelt hen tuben og slukker for respiratoren, og så holder hjertet som oftest op med at slå i løbet af få timer eller dage,« siger Benedicte Dahlerup blandt andet til familien på et møde mellem lægerne og familien Melchior.
Familien Melchiors advokat, Niels Fjeldberg, bekræfter over for BT, at blandt andet den udtalelse fra Benedicte Dahlerup indgår i hans klage til Patientombudet over Århus Universitetshospitals behandling af Carina Melchior.
Men mødet mellem lægerne og familien Melchior, hvor den skal tage stilling til, om Carina skal være organdonor, er meget længere, end dokumentaren viser, og der bliver lagt pres på familien for at sige ja.
»Jeg har set de råbånd, som DR har optaget af mødet mellem lægerne og familien Melchior.
Optagelserne varer knap 20 minutter, og de starter, da lægerne går ind i lokalet til familien, og slutter, da de går ud igen,« siger Niels Fjeldberg.
I første udgave af dokumentaren, som var i to dele og skulle være sendt 29. og 31.
maj, er sekvensen længere.
»Jeg har ikke taget tid på den, men den er meget længere,« siger Niels Fjeldberg.
På et møde hos DR i Aarhus, som ifølge BT’s oplysninger fandt sted 24. maj, hvor ledelsen af Århus Universitetshospital fik lov til at se programmerne, protesterede hospitalsledelsen kraftigt mod sammenkædningen af organ-donation og Carina Melchiors historie.
Cheflæge Claus Thomsen, Århus Universitetshospital, bekræfter at mødet fandt sted.
»Vi var bekymrede over sammenblandingen mellem organdonation og Carinas forløb,« siger han.
Blandt andet på den baggrund valgte DR at undlade at sende dokumentaren dengang, og i den version, der blev vist forleden, er det kontroversielle møde klippet kortere, og sammenkædningen mellem behandlingen af Carina og organdonation fremstår mindre direkte.
»Men det var da et Guds under, at familien sagde ja til organdonation, så Carina fik fire dage ekstra i respirator,« siger Niels Fjeldberg.
Ifølge BT’s oplysninger blev reportageholdet fra DR inden mødet mellem lægerne og familien om organdonation orienteret af lægeholdet på Århus Universitetshospital, om at det kontroversielle møde skulle finde sted.
Det er ikke kun hos familien Melchior og dens advokat Niels Fjeldberg, den direkte sammenkædning mellem behandlingen af Carina og organdonation vækker uro -også blandt medlemmer af Etisk Råd er der bekymring over lægernes fremgangsmåde
»Jeg finder, at det væsentlige etiske spørgsmål ligger i, om der generelt, administrativt på vores hospitaler i et vist omfang er tale om en behandlingsændring i selve forløbet i forhold til, om patienten er en potentiel donor eller ej,« siger Lene Kattrup, medlem af Etisk Råd, og hun fortsætter: »For hvis det er tilfældet, kan det jo tænkes at udløse et pres på de pårørende og desuden på sundhedspersonalet, der så kan føle et behov for at måtte spørge ind til organdonation tidligt i forløbet for at kunne tilrette behandlingen.
Så er fokus ikke mere alene på patienten, hvilket jeg finder er problematisk,« siger hun.

LENE KATTRUP, medlem af Etisk Råd i Århus Stiftstidende  13.10.2012

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver