Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Krasnik II omskæring af drengebørn

12. december 2008

Jeg synes, Martin Krasnik skuffede ved sit forsvar for omskæring af drengebørn i WA den 28. november. For 15 år siden var jeg meget aktiv fortaler for et forbud mod at kupere halen på hunde, for – som jeg argumenterede – man bør ikke fjerne legemsdele eller dele af legemsdele på hunde uden en lægelig indikation, når man skønner, at dyret har gavn af eller brug for den pågældende legemsdel. Hunde har i høj grad brug for deres haler som balanceorgan og som et væsentligt kommunikationsmiddel.Det blev forbudt at halekupere hundene. Nu er spørgsmålet, om det er rimeligt, at vi beskytter hunde bedre end drenge. Og om drenge og mænd har brug for eller gavn af forhuden. Det sidste mener jeg ikke, der kan herske tvivl om er tilfældet.

Det eneste rimelige må være, at vi lader det være op til det enkelte individ at beslutte, hvad han selv mener om det. Det er ikke etisk acceptabelt, at vi lader andre bestemme det for ham. Derfor bør indgrebet kun kunne foretages på individer over 18 år (eventuelt 15 år) og mod egenbetaling på et sygehus af læger.

Man kan naturligvis ikke forsvare et kirurgisk indgreb på små drenge, hvor man fjerner en del af forhuden så glans penis blottes, ud fra en begrundelse, hvor man henviser til tradition, religion, kultur eller renhed og ære.

Vi skriver 2008, snart 2009. I et demokratisk, moderne, oplyst samfund må vi have en logisk, rationel begrundelse for vore love samt et fokus på beskyttelse af det enkelte menneske. Ved det operative indgreb fjerner man en del af en normalt udviklet legemsdel med en accept af de eventuelle gener og risici, det medfører for individet, og indgrebet er irreversibelt.

Fordelene er til at overse. I dag har vi opfundet hygiejnen, de fleste lærer deres drengebørn at gå i brusebad hver dag og at vaske sig grundigt under den forhud, som har flere vigtige funktioner. I vores samfund har vi ikke hygiejniske grunde til at fjerne forhuden kirurgisk. Selve indgrebet er trods alt langt mindre indgående og betydeligt end omskæring på kvinder, men jeg fandt det skuffende, at Krasnik i sin argumentation henviste til historie, kultur, religion og tradition og fravalgte et fokus på en grundig argumentation ud fra fornuft og logik. Det plejer han ellers at have, hvorfor det, der kommer fra hans hånd, normalt er meget læseværdigt

Lene Kattrup i Weekendavisen 12.12.2008

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver