Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kors i skolen. Lad italienerne afgøre det selv

20. november 2009

EUROPABEVÆGELSENS landsformand, Erik Boel, angreb i et indlæg den 18. november den nyligt afsagte dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om, at italienske skoler skal fjerne alle deres krucifikser. Han gør opmærksom på, at det er urimeligt at kritisere EU, da domstolen jo hører under Europarådet.

Det er sandt nok. Men det centrale må være, at det virker ulogisk og urimeligt, at overstatlige organer uden for det pågældende land skal bestemme i den slags sager, der er så væsentlige for det enkelte lands tradition, kultur og historiske selvopfattelse samt identitet.

Hvorfor skal vi pludselig i stigende grad opleve og acceptere, at de enkelte landes mulighed for at bestemme på områder, der er ganske vitale og identitetsbærende for landet, sættes ud af spil, selvom det vil ændre selve landets egenart og karakteristika? Det ændrer Italien markant, hvis man skal fjerne korset fra alle de italienske skoler. Hvad er logikken, og hvorfor skal overstatslige myndigheder bestemme i den slags sager? Det må være det centrale i denne sag. Italien bør selv bestemme. Ønsker Italien det selv og vedtages det demokratisk i landet, så er det en anden sag.

Det næste bliver måske, at Danmark skal tage korset ud af sit flag, som kan virke krænkende på nogle. Erik Boel glemte desuden at gøre opmærksom på, at vi med Lissabon-traktaten også får det såkaldte Charter om Grundlæggende Menneskerettigheder, der er meget omfattende. Og så kan vi netop forvente og frygte, at EU via EU-domstolen vil forstærke og støtte op om den slags afgørelser, hvor menneskerettighederne skævvrides og overfortolkes, så landenes mulighed for selv at bestemme og bevare deres kultur, egenart og tradition på områder, hvor landet selv bør kunne bestemme, sættes ud af kraft.

Lene Kattrup i Kristeligt Dagblad 20.11.2009

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver