Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kønsopdeling er lig med ufrihed

25. oktober 2006

I et indlæg den 16. oktober forsvarer Stina Willumsen og Vivi Kier stadig det principielle i den kønsopdelte svømning for muslimer og bebrejder os, at det i vores tidligere indlæg handlede om muslimske kvinder. Vi kan kun sige, ja det er netop vores pointe, at kønsopdelingen er begrundet i koranen. Vi mener ikke, at man i det offentlige rum skal lave regler, som er begrundet i en religiøs tekst (koranen 24,31 og 33,59 og 4,34).I et demokrati er borgerne ligeværdige, beslutninger skal begrundes rationelt, og der må derfor ikke, heller ikke af hensyn til borgernes religionsfrihed, træffes beslutninger ud fra religiøse argumenter.

Muslimske piger og kvinder indfanges i et middelalderligt normsæt gående ud på, at kvindekroppen skal skjules, er uren eller fristende og så videre. Vi skal se på begrundelserne for kønsopdelingen, og den er i dette tilfælde islamisk, hvilket I jo også selv anfører.
Herhjemme så vi før i tiden eksempler på den frihedsbegrænsende magt, Indre Mission kunne have på mennesker. Ville I også have forsvaret dette? Er det virkelig jeres mening at forsvare frihedsbegrænsende religiøs fundamentalisme.
Hvorfor forsvarer I ikke det frie vestlige samfund, hvor ligeværd for mand og kvinde er en grundpille?

Kun en kønsopdeling af saglige, rationelle grunde kan accepteres. Så når en del andre sportsaktiviteter eller andet af og til er opdelt efter køn, så er der jo en helt anden saglig begrundelse, som ikke ligner den religiøse begrundelse, der gør, at muslimske piger har meget mindre frihed end deres brødre og fætre.
De er ofte både ulykkelige og utilfredse med, at de ikke må lave lektier med drenge, gå på diskotek, gå i byen, dyrke fælles sport, tage i svømmehallen med venner af begge køn, sove ude eller tage med på lejrskole.

Denne kønsapartheid stjæler deres frihed, er integrationshæmmende, diskriminerende og antidemokratisk. Mange af de penge, som kommuner landet over giver til de unges fritidsliv og sportsklubber, kommer ikke pigerne til gode, fordi de ofte isoleres hjemme.
I Sverige har en undersøgelse for nylig vist, at ca. 100.000 unge piger lever i en fængselslignende tilværelse. De vil hellere have, at vi vestliggør deres ghettoområder i stedet for vi støtter de kræfter, der lægger pres på myndighederne for at få religiøse særregler, så man kan bevare islams dominans i områderne.
Vi bør hjælpe de unge til at have et valg, så de kan vælge integrationen og demokratiet, hvor religionen er et frit valg og et privatanliggende for den enkelte.
Religion bør ikke være anmassende og påtvingende overfor andre, men desværre er det jo det, vi ser i dag mange steder og på mange måder.
Svømmehalsopdelingen, hvor mændene med henvisning til de islamiske tekster, skal fjernes, for at piger og kvinder kan få lov til at gå til svømning, var blot en af måderne, som vi håber på, Odense Kommune står helt fast på at afvise.
Vi synes sharialoven på alle områder skal trænges tilbage fra det offentlige rum.

Lene Kattrup og Jette Dali, bestyrelsesmedlemmer i Kvinder for Frihed i Fyens Stiftstidende 25 oktober 2006


 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver