Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kloaksag med flere ubekendte

21. maj 2016

Hvis nogle har haft den opfattelse, at Hillerød Kommune har lagt sig fast på at operere med en frist på tre år til at tilslutte sig separatkloakering – regnet fra den dag man modtager et påbud – så kan man godt tro om igen.

 

Byrådsmedlem og gruppeformand Louise Colding Sørensen (S), som også er formand for Hillerød Forsyning, fastslog ellers i et læserbrev i Hillerød Posten i marts, at »treårs-regelen«var gældende, men hun måtte snart korrigere udsagnet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

– Loven er tvetydig og flere instanser har været i tvivl, men Hillerød Forsyning har efterprøvet den og fundet frem til, at loven ikke kan tolkes sådan. Fristen er på et år, men en kommune kan selv vælge at anlægge en frist på tre år, siger Louise Colding Sørensen.

Det var 5. april i år, at Hillerød Forsyning meldte ud med en anbefaling af at sætte separatkloakeringen på standby og lave en ny plan. Det har et flertal i Miljø- og Teknikudvalget sagt ja til, hvilket betyder at Hillerød Forsyning udarbejder en ny spildevandsplan 2017-2020, hvortil der skal foretages yderligere analyser.

 

Sagen kommer for byrådet til mødet på onsdag 25. maj, men ligger inden da på Økonomiudvalgets bord på mandag. »Spildevandsplan 2013-2016«, som sagen hedder, var et af de punkter, der ikke blev nået på Økonomiudvalgets ordinære møde onsdag i denne uge.

Den gruppe af borgere, der sammen kæmper imod planerne om separatkloakering, vil lade høre fra sig ved begge lejligheder. Mandag kl. 15 vil man aflevere protest-underskrivelser fra over 1800 borgere til borgmester Dorte Meldgaard ved hovedindgangen til Hillerød Rådhus. Derudover vil Styregruppen, som den kaldes, opfordrer alle til at møde op til spørgetiden, der indleder byrådets ordinære møde onsdag kl. 18.30. Det hedder i hvert fald, at personer fra gruppen der vil stille spørgsmål til politikerne »efter gældende regler.«

 

Der ligger også det perspektiv i tre års-fristen, at der er kommunalvalg i efteråret 2017, altså om halvandet år, med et muligt andet politisk flertal i byrådet til følge. Med kun et års frist til borgerne til at få kloaksepareret kan det lille flertal, der har stemt for projektet, i realiteten effektuere projektet ved at udsende et påbud til borgerne i sensommeren i år.

Men den taktiske tænkning kommer ifølge borgmester Dorte Meldgaards følgende udtalelse næppe på tale:

– Vi har hele tiden været positive overfor en frist på mere end et år, og det tror jeg også, vi vil være, når en ny spildevandsplan er blevet udarbejdet. Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre, at få planen færdig i år, siger borgmesteren

 

Artikel i Frederiksborg Amts Avis 21.5.2016 af Niels Idskov

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver