Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kan ejendomsretten da gradbøjes, Bondam

2. november 2009

Jeg har længe gået og været rystet over Klaus Bondams (Københavns Teknik- og Miljøborgmester for de radikale) udmeldinger vedrørende graffiti. Hans udtalelser om en vis tolerance over for graffiti generelt set, forudsætter jo en vis accept af, at ejendomsretten kan gradbøjes. Det er for at sige det ligeud oprørende og skræmmende, at han ikke tager denne helt alvorligt.Det er en grundpille i vores del af verden, at ejendomsretten er ukrænkelig. Jeg er nået frem til, at Bondams udtalelser om en vis accept og tolerance over for graffiti, kun havde været til at forsvare, hvis Bondam samtidig havde nævnt, at det kun var på nogle af de mure og facader, som Københavns Kommune ejer, han ville foreslå, at man kunne tillade graffiti-hærværk eller graffiti-kunst. Han burde også have sagt, hvilke mure og hvor meget han mente, det ville koste kommunen. Når han ikke tilføjede dette, så synes jeg, han medvirker til at underminere respekten for ejendomsretten og indirekte er med til at blåstemple den megen graffiti, der koster ejerne af disse ejendomme og butikker, som ofte er små forretningsdrivende, oceaner af deres ved hårdt arbejde optjente penge samt giver dem store sorger og bekymringer.

Bondam har desværre svigtet etisk og moralsk her.

Lene Kattrup i Information 02.11.2009

 

 

 

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver