Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Kaffemøde for kvinder: ‘Kun for kvinder’ er den forkerte vej

6. februar 2010

DET forekommer helt forkert, at man til et forældremøde på en skole vedr. fastlæggelsen af strategi over for mobning udelukker fædrene, fordi man ved, at de muslimske kvinder ellers ikke kan få lov til at komme.

Hvis man til mødet blev enig om, at fremover skal en sådan kønsapartheid undgås, så ville det være okay. Men det har vi jo til gode at se.

Tværtimod kan vi se, at hver gang vi imødekommer et af disse islamiske særkrav, så er der tendens til, at det vinder hævd. Samt at det følges op med nye krav. Og der findes rigtig mange af dem i den sharialov, som dikterer og foreskriver reglerne.

NÅR MARGRETHE VESTAGER om Holbergskolens udelukkelse af fædrene til et forældremøde siger, at hun mener, denne beslutning er jordnær og fornuftig, så skylder hun os en forklaring på, hvordan hun kan opfatte religiøst begrundede krav som fornuftige. Hun burde kunne skelne mellem fornuftsbaserede, rationelle argumenter og religiøse? Der findes kun religiøse argumenter for, at kvinderne ikke må eller kan deltage, såfremt der også tillades adgang for mænd til et sådant møde om vores børn, som vi er mange, der finder i høj grad også er et anliggende for mænd og fædre.

Mon ikke der også er en del af de mere sekulære muslimer, der mener det, men bare er under pres fra en sharialov, vi ikke bør hjælpe frem. Vi skal finde andre veje.

Dette er ikke den rette.

Vi skal finde andre veje.

Lene kattrup i Politiken 6.2.2010

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver