Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Israel og Hamas. Ja, jeg forsvarer Israel, kan Koscis forsvare Hamas?

13. februar 2009

Min og Peter Kocsis’ uenighed (5/ 2) skyldes forskellen på, hvilke medier og nyhedskilder, vi tror på. Kocsis bør gør sig klart, at Hamas styrer mediedækningen i Gaza. Øjenvidneberetninger fra personer i Gaza, der er kritiske eller siger noget andet end det, Hamas ønsker, de skal sige, risikerer fængsling, tortur eller drab. Jeg tror mere på de informationer, der kommer fra demokratisk landes kilder og kritiske nyhedsmedier end dem, der kommer fra et islamofascistisk voldsdiktatur som det, Hamas har indført i Gaza. At Hamas har brugt civile som bombeskjold, er foruden en omfattende omtale i den internationale presse også begyndt at komme frem i den hjemlige presse.

Det var f. eks. omtalt af Klaus Wivel i Weekendavisen 16/ 1, og i Information den 5/ 2 og 29/ 1 i en velunderbygget artikel, hvor der bl.a. stod:

»Forskellige kommentarer fra civile, der overhovedet turde sige noget, kan koges ned til følgende replikker: » De (Hamas) var helt ligeglade med risikoen for civile. De etablerede mortér-stillinger fra tage og haver, og hvis nogen protesterede og råbte op om risikoen for israelske modangreb, blev de truet med en kugle for panden. « « Hamas brugte Skud i knæskallerne og likvideringer uden retshandling og dom «.

I artiklen fortælles, at medier, der ikke som al-Jazeera støttede Hamas, blev gjort tavse. Hamas skulle under en bombning have blokeret udgangen til en bygning, hvor al-Arabias tv-studie (saudiejet og pro-Fatah) lå, så journalisterne blev fanget som kanonføde.

Civile på et tag

New York-advokaten Alan Derschowitz skrev i Jyllands-Posten 6/ 1 om episoden med civile på et tag. For nylig er det kommet frem, at den FN-skole, som Israel skulle have ramt, ikke blev ramt. Hamas havde påvirket personer til at påstå det, og UNRWA (FN) gav upræcise oplysninger.

Hospitalet i Shifa var efter sigende et underjordisk tilholdssted for Hamas militære ledelse, så patienterne var et skjold. En Hamas-leder er i øvrigt lige blevet anholdt af det egyptiske politi ved grænsen til Gaza med 11 millioner dollar, som man må håbe ikke var nødhjælpspenge fra Vesten.

Der har i de vestlige medier været en ret bred erkendelse af, at Hamas i sin krigsførelse går målrettet efter civile både, når det er selvmordbombere, de sender af sted eller, når det er raketter, de sender ind i Israel, mens Israel søger at undgå civile ofre.

Det er bare svært, når Hamas ikke vil bære uniform og blander sig med samt bruger den civile befolkning og deres huse som bombeskjold. Selv en moderat person som Joschka Fisher har for nylig udtalt, at Hamas har en islamistisk dagsorden, ikke ønsker en to-statsløsning, men ønsker at tilintetgøre Israel. Den nævnte video med Hamas-politikeren Fathi Hammads tale kan ses på www.youtube.com/ watch. De fleste kilder er enige om denne oversættelse af hans ord.:

»Allahs fjender ved ikke, at for det palæstinensiske folk er døden blevet en industri, hvor kvinder og børn excellerer, og det samme gør alle de folk, der lever på dette stykke land. De ældre excellerer i dette, og det gør mujahedinerne (hellige krigere) og børn.  Det er derfor, de har dannet menneskelige skjolde af kvinder, børn, ældre og mujahedinere (hellige krigere) for at udfordre den zionistiske bombemaskine. Det er, som om de siger til den zionistiske fjende: Vi ønsker død, ligesom I ønsker liv. «

Jeg synes ikke, der kan herske tvivl om meningen. Det ulykkelige er, at det, der står, også sker.

Lene Kattrup i Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde 13.2.2009

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver