Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Islamisk samliv i Danmark. Ny bog skader integration

26. februar 2010

DET HAR VÆRET interessant at følge debatten mellem Ole Olesen og fængselsinspektør Peter Vesterheden om den nye bog om islamisk samliv og ægteskab, der udleveres til en del indsatte i vores fængsler.

Jeg har læst bogen og vil medgive Vesterheden, at der i bogen findes det, han kalder for god tone, hvor forfatteren søger at udlægge islams skrifter (især en del hadith) som en opfordring til, at parterne forsøger at få harmoni i samlivet og tage ansvaret for børnene alvorligt.

Men så kan jeg stort set heller ikke finde mere positivt og opbyggeligt i denne bog, og jeg kan ikke finde meget, der på nogen måde kan gavne de indsattes accept af og integration i det danske samfund. Og det er i høj grad en alvorlig sag, som jeg er overrasket over, at fængselsinspektøren ikke forholder sig til.

Vesterheden skrev (den 10. februar, red.), at bogen taler for en anden rollefordeling mellem kønnene; det er en voldsom omskrivning eller eufemisme for bogens grove, diskriminerende kvindesyn. En diskriminering og et manglende ligeværd baseret på køn er ikke bedre end det, vi tidligere så i Sydafrika, baseret på hudfarve.

Bogen gennemsyres af et kvindesyn, hvor kvinder er lavere i rangorden og underlagt manden. Der står for eksempel ligeud, at ifølge islam er det tilladt manden at slå kvinden, hvis hun har været ham utro eller på anden måde har handlet afskyeligt, han må dog ikke slå i ansigtet og ikke efterlade synlige mærker.

Vores fængselsvæsen burde ikke under nogen omstændigheder medvirke til, at denne bog udleveres til unge mænd, som vi burde ønske sluset ud af fængslet med en respekt for og accept af andre mennesker inklusive kvinder som ligeværdige med dem selv, så de står rustet til at begynde deres nye liv efter udstået straf med bedre muligheder.

ANVISNINGERNE I BOGEN passer ikke med dansk sædvane og retstradition om, at kvinden selv kan disponere over

sin ejendom, samt at hun naturligvis ikke, blot fordi hun er gift, har en pligt til at efterkomme sin mands ønsker. I bogen står der, at kvinder har en religiøs pligt til at efterkomme mandens ønsker, samt at det er, fordi kvinder generelt set er for utaknemmelige mod deres mænd, at de efter deres død oftere lander i Helvedes evige flammer end mændene.

Tidligere ligestillingsminister Inger Støjberg (V) blev i Kristeligt Dagblad den 3. februar citeret for følgende: Formørkede kræfter i Danmark modarbejder grundfæstede værdier som lighed for mænd og kvinder. Det gælder også indholdet i denne bog, som staten ikke burde bidrage til bliver udleveret i danske fængsler.

Vesterheden skrev, at han mener, at bogen bygger bro mellem det danske samfunds normer og en dynamisk tilgang til islam. Det er ikke rigtigt. Bogen har et stærkt nedvurderende kvindesyn, som er fremmed for det danske samfund og for demokratiets krav om kønnenes ligeværdighed samt for retsstatens fundament om alle voksne individers myndighed, selvstændighed og integritet uanset køn.

Bogen er “Råd og vejledning om Ægteskab og Samliv fra Koranen & Muhammad” af Abu Yusuf Hansen 2005

Lene Kattrup i Kristeligt Dagblad den 26.2.2010

 

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver