Lene Kattrup

Artikler. Debatindlæg. Foredrag

Islam og fordomme 1: Kritisk tilgang til islam er nødvendig

7. februar 2008

Islamforskeren Jørgen Bæk Simonsen anklages (Pol. 31.1.) for at lade sin islamforskning være for ukritisk og pæn, fordi han er optaget af, at vi skal have en ”god tone” over for alle muslimerne. Men som han selv gør opmærksom på, er muslimerne jo ikke en homogen gruppe.Ortodokse bogstavstro muslimer/islamister er modstandere af en kritisk islamforskning, mens de moderate sekulære demokratiske muslimer tværtimod hilser en sådan velkommen. En del af disse har gjort opmærksom på, at kritik af islams tekster er en vigtig forudsætning for to ting:

1. Herved støttes de demokratisk sindede moderne muslimer i deres ret til at tolke Koranens indhold individuelt og tage afstand fra de vers, der strider mod demokratiet og de vestlige frihedsrettigheder.

2. En reformation af islam, så man i Europa måske med tiden kan få en slags demokratistilpasset udgave af islam, muliggøres. Det forudsætter modet og retten til at kritisere islams kerne og islams læresætninger.

Bæk Simonsens udtalelser tyder på, at han slet ikke mener, der findes en indre kerne i islam. Han vil hellere tale om muslimer og deres måde at leve med deres religion på, men så er han blevet sociolog og er ikke mere islamforsker.

Vi kan heller ikke studere kristendommen og/eller marxismen uden at gå ind i selve teksterne. På mig virker det næsten uvidenskabeligt – undskyld – hvis man har den holdning, at der ikke er en substans eller en rød kerne og et budskab i en religion eller en ideologi, som det er vigtigt at forsøge at trænge ind i og forholde sig analyserende og kritisk til. De personer, der er tilhængere af en ideologi eller en religion, forholder sig selv til disse tekster, ergo er teksterne naturligvis væsentlige.

En undersøgelse viste i 2006, at kun 42 procent af de danske muslimer mener, at Koranen må tolkes individuelt, 47 procent mente, at det ikke var tilladt for den enkelte muslim. Og der er vist ikke mange af os, der har mødt en muslim, der gav udtryk for, at han eller hun ville kunne forlade islam, i fald dette var ønsket, uden problemer.

I England viste en undersøgelse fra 2007 en relativt ens fortolkning af Koranens bud, bl.a. mente 74 procent af de unge muslimer, at kvinder skal bære tørklæde, 37 procent ønskede sharialoven indført som generel lov, og 36 procent mente, at personer, der ønsker at forlade islam, skal have dødsstraf med henvisning til islams indhold og læresætninger.

Kun 42 procent af de danske muslimer mener, at Koranen må tolkes individuelt

Lene Kattrup i Politiken den 7.2.2008

  • Om Lene Kattrup

  • Seneste indlæg

  • Arkiver